Често хората се оплакват, че работата ги «убива». Според изследване на американски учени, за част от жителите на САЩ това действително е така.

work_2332523bУчени от Харвард и Станфордския университет установили, че стресът на работното място е виновен за съкращаването на живота на някои групи американци с до три години, като най-засегнати са нискообразованите цветнокожи американци от мъжки пол.

В хода на провеждане на анализа специалистите обособили 18 различни групи хора въз основа на етническата им принадлежност, ниво на образование и пол. След това те разгледали 10 различни фактора, които могат да повлияят на наличието или отсъствието на свързан с работата стрес. Сред тези фактори били безработицата, уволнението, отсъствие на медицинска застраховка, много дълъг работен ден, работа на смени, опасна работа и конфликт между семейство и работа.

После учените оценили влиянието на всеки фактор върху продължителността на живота на работещите хора. Според получените данни, хората с ниско ниво на образование имат повече шансове да попаднат под въздействие на описаните фактори. Хората с по-високо ниво на образование са по-малко подложени на стрес на работното място.

Резултатите от изследването показали, че най-много години от живота си, вследствие на стрес на работното място, губят цветнокожите американци от мъжки пол. Сред основните фактори, причиняващи стрес били отсъствието на безопасност на работното място и ниският контрол, а също и работата на смени, която се отразявала особено зле на жените.

Според изследователите, властите в САЩ трябва да положат усилия за създаване на здравословна работна среда, особено за служителите с ниско ниво на образование. Учените смятат, че много от изброените фактори може да бъдат отстранени при подобряване на социалната политика по отношение на работниците.

Източник: The Washington Post