Първа английска езикова гимназия е призната за една от най–престижните гимназии в България. Ученици се радват на изключителен професионален и обществен успех. Над 90 на сто от завършилите биват приети в български или чуждестранни университети.  След 1987 г. много от възпитаниците на гимназията успешно кандидатстват в световноизвестни образователни институции в Европа и САЩ, като Кеймбридж, Оксфорд, Лондонския университет, Станфорд, Помона, Колумбийския университет, Харвард. Тази година ІАЕГ ще приема 182 ученика (91 девойки и 91 младежи) след завършен седми клас. Новоприетите ученици се разпределят в седем паралелки според бала и изявеното им желание за изучаване на втори чужд език — немски, испански, френски и руски. Стара традиция на гимназията са Шекспировите вечери, които се провеждат през месец юни под формата на Седмица на английския език и литература. В тази изява всеки клас, под ръководството на преподавателите по английски език, показва своите знания и умения под формата на драматизирани откъси от произведения на английски автори. Оркестърът на гимназията има многогодишна история. Записите за EMI, турнето във Франция, Англия, и трите в Германия, традиционното участие в откриването на различни мероприятия са само малка част от натоварената му откъм изяви програма. Всяка година по няколко дванадесетокласници получават свободен прием до университетите след отлично представяне на олимпиадата по литература. Наши ученици редовно печелят стипендии по програмата на „Отворено общество“ за обучение в САЩ и Великобритания. През миналата година най-ниският бал, с който се влизаше в Английската гимназия бе 30.858.