Климатолози доказаха, че ако я нямаше високата концентрация на въглероден диоксид в атмосферата, то цяла Европа в наши дни щеше да е покрита с лед. А за да се гарантира избягването на заледяването в следващите 100 хиляди години, човечеството трябва да изгаря още повече изкопаеми горива, отколкото в момента.

ice_age_london_bearХипотезата е развита в статия на немски специалисти от Потсдамския институт за изучаване на климатичните промени, публикувана в списание Nature.

Емисиите на парникови газове, предизвикани от човешка дейност, обикновено се разглеждат в негативен план – те са сочени като причина за прегряването на нашата планета и различните сезонни аномалии. Но авторите на статията доказват, че именно благодарение на тях човечеството е избегнало (или отложило) настъпването на нов ледников период, който би могъл да се окаже пагубен за цивилизацията.

Както е известно, през последните 2,5 млн. години на Земята периодично настъпват ледникови периоди, по време на които Европа, Азия и Северна Америка се покриват с лед. Според общоприетата теория, редуването на ледникови периоди се обяснява с циклите на Миланкович – периодичната промяна на наклона на земната ос и орбитата ѝ, поради което Северното полукълбо започва да получава по-малко слънчева топлина през лятото.

Съдейки по наблюденията, в последните столетия се е случило именно това – днес на 65 градуса северна ширина пада критично малко слънчева топлина, но нов ледников период така и не настъпва. За да разберат причината за това явление, немските учени моделирали последните 8 ледникови периода, отчитайки при това не само промяната на орбитата на Земята, но и съдържанието на CO2 в нейната атмосфера.

Оказало се, че човечеството е удължило междуледниковия период благодарение на парниковите газове.

Изхождайки от получения модел, учените изчислили, че преди 200 години, когато промишлената революция едва започвала, Земята е била готова да навлезе в нов ледников период. Ако концентрацията на CO2 в това време е била съвсем малко по-ниска – 240 ppm (милионни части), а не 280 ppm – то в наши дни Европа вече щеше да е покрита с ледници и непригодна за живот.

Според изчисленията на авторите, високото ниво на концентрация на CO2 може да ни застрахова от настъпване на нов ледников период и в бъдеще. Така например, 500 гигатона въглеводороди, които човечеството изхвърля в атмосферата понастоящем, може да оказват влияние на еволюцията на ледниците в Северното полукълбо в течение на десетки хиляди години. Но за да се гарантира, че няма да настъпи нов ледников период в близките сто хиляди години, е необходимо съдържанието на CO2 в атмосферата да достигне 1500 гигатона.

Откритието доказва, че Земята е встъпила в епохата на антропоцена, в която човекът е един от главните фактори, определящи състоянието на нашата планета.