Учени откриха причината, поради която многоклетоъчният живот на Земята се е появил с такова закъснение. Изяснено било, че забавянето е свързано с ниската концентрация на кислород в атмосферата. Резултатите от изследването, проведено от американски учени от Технологичния институт в Джорджия, бяха публикувани в последния брой на списание Science.

Banded_Iron_Formation_Barberton

Червените слоеве показват периодите, през които кислородът е изобилствал, а сивите пластове са се образували в условия на недостиг на кислород.

Първите многоклетъчни животни се появяват на нашата планета преди около 800 милиона години, макар че, на пръв поглед, за тяхната поява е съществувала подходяща среда доста по-рано. Авторите на статията решили да изяснят, какво е липсвало на живите организми, за да преминат към многоклетъчна структура. За тази цел те анализирали древни отлагания на територията на Китай, Канада и САЩ.

Главното внимание на учените било насочено към скалите, обогатени с желязо и формирали се редом с крайбрежието на древни океани. Тези скали са особено чувствителни към нивото на кислород в атмосферата. Изследователите измервали това ниво по степента на окисленост на хрома, съдържащ се в отлаганията.

Изяснено било, че в протежение на около един милиард години, предшестващи появата на първите многоклетъчни организми, концентрацията на кислород в атмосферата била едва 0,1% от сегашното ниво, а не 40%, както се смяташе по-рано. Учените нарекли този период «скучния милиард», тъй като, поради ниското съдържание на кислород на Земята, тогава са съществували само бактерии.

Впрочем, трябва да се отбележи, че неотдавна друга група изследователи дойде до точно противоположния резултат. Те смятат, че биогенният кислород е започнал да постъпва в атмосферата още преди 3 милиарда години, което е доста по-рано от общоприетото досега мнение.

Източник: Yale University