Над 40 000 са местата за гимназиите с прием след VII клас в страната, показват данните на просветното министерство. За сравнение миналата година обявените места за  кандидат-гимназисти бяха 38 500. Една от причините за увеличения брой места е, че випуск 99 е по-голям – 65 000 деца, докато миналата година броят на седмокласниците бе 58 200.


И тази година изпитите за гимназиите и външното оценяване ще се провеждат заедно.

На 21 май е изпитът по български език и литература. Първата част е за всички ученици – в рамките на 60 минути трябва да решат 25 задачи. Част от въпросите са с фиксиран отговор, други са с кратък свободен отговор. Максималният сбор от точки за този модул е 65. Втората част от изпита представлява преразказ на непознат текст от името на герой. Времето за работа е 90 минути, максималният сбор е 35 точки.

На 23 май е тестът по математика. Първата част от изпита се състои от 20 задачи, които учениците трябва да решат за 60 минути. В рамките на втората част от теста те трябва да се справят с четири задачи от типа на PISА – две изискват кратки отговори, а за решаването на другите две е необходимо да се приложат аналитични знания. За първата част се дават максимум 65 т., а за втората – 35 т.

И двата изпита започват в 10.00 часа.

Седмокласниците в столицата са общо 9787. Те ще могат да кандидатстват за места в 192 паралелки с изучаване на математика или чужд език и 94 професионални паралелки.. В последните години най-трудно се влиза в Немската гимназия, следвана от Испанската, Първа английска, Френската гимназия и т.н. Софийската математическа гимназия също приема кандидати, положили успешно двата изпита, но там няма квоти за момичета и момчета.