На 27 май 1971 г. в Бургас се открива Математическата гимназия. Със заповед на МНП от 01.09.1988 г. Бургаската МГ е обявена за Природоматематическа Гимназия. Въвежда се засилено обучение по английски език. Открива се паралелка с профил „физика”. Стартира програма за издирване и работа с изявени и талантливи ученици по математика. На 11.09.1992 г. Природоматематическата гимназия се премества в сградата на ул. „Стефан Стамболов” N 19 – известна в Бургас като бившата Първа гимназия, където се намира и досега.

ПМГ претърпява непрекъснати промени във външния си вид, които с всеки изминал ден я превръщат както в място, където учениците могат да получат необходимите знания, така и да се чувстват комфортно. Огромният интерес от страна на учениците наложи изграждането на нова библиотека. Заредена с актуална художествена и научна литература, библиотеката се превърна в богат източник на информация. Налице са три компютърни зали, една от които наскоро претърпя пълна подмяна на хардуера. Наличието на чисто нови компютри са плюс за Природоматематическата гимназия. училището вече разполага с нова Зала за тържества за над шестдесет човека. Презентации, тържества и филми се провеждат там всекидневно. През 2009/2010 учебна година в ПМГ “ Акад. Никола Обрешков” бяха приети седем паралелки с по 28 ученика : 4 паралелки математика/английски; 1 паралелка математика/немски; 1 паралелка информатика/английски ; 1 паралелка биология/английски.