Ще има и платено обучение в образователно-квалификационна степен бакалавър, реши парламентът, който прие на второ четене промени в Закона за висшето образование, предаде dnevnik.bg. Измененията са внесени от Галина Банковска (ГЕРБ) и група народни представители.

Депутатите гласуваха висшите училища да имат право да извършват обучение срещу заплащане в образователно-квалификационна степен бакалавър и магистър по професионални направления и специалности от регулирани професии, които са получили при програмната акредитация оценка много добра. Изискването е висшите училища да имат също оценка добра или много добра при институционална акредитация.

Броят на студентите платено обучение не може да надхвърля 5 процента от определения капацитет на съответното професионално направление или капацитет на съответната специалност от регулираните професии. За учебната 2010-2011 обучението ще се извършва по решение на Академичния съвет на съответното висше училище, в рамките на съответния свободен капацитет, за лица, които са кандидатствали във висшето училище, участвали са в класирането, но не са приети за редовни студенти.

От следващата учебна година приемът ще се извършва по новия ред.  Наскоро стана ясно, че платеното висше образование ще струва максимум 1600 лв, тъй като таксата не може да е по-висока от удвоената средна държавна издръжка за студент, която засега е около 800 лв.