Археолози откриха в Италия рядък образец на свещен текст на етруски език. Очаква се, находката да помогне в неуспешното досега разшифроване на езика на тайнствения средиземноморски народ. За откритието се съобщава в прес съобщение на Южния методистки университет от 29 март.

Etruscan-religious-steleОбемният текст е изсечен върху плоча от пясъчник, която е открита в развалините на етруски храм от VI век пр. Хр., по време на разкопки, провеждани в комплекса Поджо Кола в Тоскана. Учените изтъкват уникалността на находката, тъй като повечето намерени досега писмени паметници на етруската култура са свързани с гробници и погребения.

Стелата тежи 226 килограма, като ширината ѝ е 0,6 метра, а дължината — 1,2 метра. Върху нея са нанесени минимум 70 добре различими букви и препинателни знаци.

«Надписи, съдържащи толкова много думи на етруски език, се откриват много рядко, тъй като този народ е предпочитал да пише върху нетрайни материали като свитъци, направени от лен или восъчни таблички. Освен това каменната стела е свидетелство за развит религиозен култ», обяснява археологът Джин МакИнтош Терфа.

С изключение на светилището в Пирги (с неговите прочути златни плочки с паралелен текст на етруски и финикийски, посветени на богинята Астарта), на учените почти не са известни етруски храмове. Изследването на имената на поклонниците в храма (най-вероятно именно те са изписани на стелата) вероятно ще повдигне още малко завесата над това древно общество.

suonatorediflautoetruscoЕтруската цивилизация се разпространила през първото хилядолетие преди Христа в северозападната част на Апенинския полуостров (съвременна Тоскана) между реките Арно и Тибър и се развила до много високи нива, като впоследствие оказала огромно влияние върху римската култура. Рим взаимствал редица неща от етруските, особено в областта на религията и инженерното дело.