Английски изследовател откри етиопски ръкописи с фрагменти от Стария завет, написани в началото на VI век.

Тед Ерхо, аспирант във факултета по теология и религия в Университета Даръм, Великобритания, направил откритие, докато изучавал микрофилми с ръкописи на древноетиопски език (геез), които се съхраняват в Минесота, в Библиотеката на ръкописите (Hill Museum & Manuscript Library, HMML) при Университета Йоан Богослов (St. John’s University, САЩ.

Фрагмент от Книга на Юбилеите, открит сред свитъците от Мъртво море.

Най-древните фрагменти от етиопския Стар завет

HMML притежава най-голямата в света колекция от микрофилми и цифровизирани етиопски манускрипти. Ерхо изучавал некаталогизирани до момента ръкописи и в процеса на работа имал късмета да открие най-древните етиопски манускрипти. Например, в ръкописа EMML 6977, който бил създаден още преди идването на власт на Соломоновата династия (в1270 година; неин основател бил Йикуно Амлак (1268—1285), който претендирал, че произхожда от библейския цар Соломон), се съдържали най-древните фрагменти от Стария завет на етиопски език: книгите на Йов и пророка Даниил, а също така и две проповеди. В друг ръкопис (EMML 9001) се съдържала цялата Книга на Юбилеите (старозаветна апокрифна книга), която влиза в списъка на каноничните книги на Етиопската православна църква. Този екземпляр на Книгата на Юбилеите е най-древният, откриван досега.

Изучавайки оформлението и ръкописния шрифт, Ерхо датирал манускриптите от VI век. «Направеното от мен откритие е важно не само от теологична гледна точка, но и в рамките на изследването на етиопската култура като цяло. Тези древни манускрипти са истинско съкровище за Етиопия, която е загубила толкова много древни писмени източници през последното хилядолетие. Много ръкописи са били откраднати или унищожени. Отчитайки този факт, можем без преувеличение да кажем, че въпросните манускрипти са били съхранени въпреки, а не благодарение на случайността. В същото време Етиопия е една от страните, които се отнасят с почит към писменото си наследство, като дори и в наши дни много религиозни текстове се преписват на ръка. Затова древните етиопски ръкописи са напомняне за източниците на тази традиция, която е връзката между минало и настояще », заключава изследователят.