Екип от учени от университета в Ланчжоу, Китай откри древнотибетски писмени паметници, съдържащи сутри на религиозната система бон и описания на различни събития от социално-културния живот (сутра (санскр. सूत्र, «нишка») — в древноиндийската литература  означава лаконично съждение, а по-късно сбор от такива поучения. В сутри били излагани различни страни на знанието и почти всички религиозно-философски учения на древна Индия. Езикът им бил образен и афористичен, като често били използвани притчи). Ръкописите били съхранявани в дома на местни жители на Тибет. Предполага се, че резултатите от изследването ще бъдат публикувани през есента на тази година.

Засега анализът на хартията и текстовете на ръкописите показва, че те са били създадени през IX-XI век. Такива ръкописи са изключително редки и всяка подобна находка е много ценна, тъй като дава възможност да бъде изучена както тибетската писменост, така и различни особености от културата на древен Тибет. За религията бон е известно, че тя е доминирала в Тибет до средата на VІІ век. За бон е характерно почитането на природните сили, демонологията, тотемизмът, системата на магичните и шамански обреди, така че може да се каже, че това са едни от най-ранните

В Тибет все още се пазят древни ритуали на религията бон.

писмени паметници, описващи най-древните човешки религиозни практики, за които досега учените можеха само да гадаят, тълкувайки запазени легенди и митове и оскъдни артефакти. Тензин Гяцо, четиринадесетият Далай Лама, класифицира Бон традицията като петата най-важна духовна школа на Тибет

В помощ на китайските учени ще бъде и най-новата технология, разработена през 2007 г. от специалисти от университета в Кардиф, позволяваща да се разчита дори „невидим“ текст в древни ръкописи с помощта на интензивно лъчение. Новата технология, използвана при създаването на синхротрона «Диамант» (Diamond synchrotron) ще бъде използвана и при доразшифроване на свитъците от Мъртво море.