Международен екип от лекари се опита да определи, кои са „най- дебелите” и кои „най-стройните” нации в Европа и да открие причината за това на генетично ниво. Резултатите от изследванията на учените са публикувани в списание Nature Genetics и отразени накратко в сайта на Daily Mail.

113356395В своята работа медиците анализирали генетичните данни на около 250 хиляди души от 14 страни в Европа. Генетичното изследване извадило на бял свят няколко независими локуса (означава определено местоположение в една хромозома), чието наличие в представителите на европейските народи учените свързали с особеностите на строежа на тяхното тяло.

Високите нации с ген против затлъстяване

Изследването показало, че колкото по-висок е средният ръст на представителите на една нация, толкова те са по-стройни и индексът на масата на тялото им (ИМТ) е по-нисък. Последният се определя като отношението на масата на тялото (в килограми) към квадрата на дължината на тялото (в метри) и позволява да се определи наличието на наднормено тегло. Например, при маса на тялото 67 килограма и ръст 1,7 метра ИМТ е равен 23.

Най-високи и съоответно – най-стройни се оказали жителите на скандинавските страни — Норвегия, Швеция и Дания, докато най-закръглени и ниски са испанци, италанци, португалци и гърци. Ние заемаме средните позиции заедно с французи и англичани.

Учените отбелязват, че наблюдаваната от тях корелация между ИМТ при различните народи и тяхното географско положение е обусловена не само от генетичните особености (които на свой ред се сформират и под влияние на климатични фактори), но и от традициите на националната кухня и от околната среда.

Изследването, по оценка на учените, потвърждава известния европейски стереотип за «високите и стройни» скандинавци (или изобщо жителите на Северна Европа) и «ниските и закръглени» средиземноморски народи.