Образцова Математическа Гимназия „Академик Кирил Попов“ е едно от най-елитните училища в град Пловдив, основано на 15 септември 1971 год. В ОМГ „Акад. Кирил Попов” – Пловдив имате уникалната възможност да получите заедно с дипломата си за средно образование и:

  1. Солидни знания по общообразователните предмети
  2. Задълбочени знания по математика и програмиране
  3. Обучение по компютърна графика
  4. Свидетелство за професионална клалификация по професията „оператор – програмист на пк”
  5. Свидетелство за професионална клалификация за професията „програмист”, признато в страните от европейската общност
  6. Овладяване на два чужди езика

Гимназията е известна с постиженията си, а именно 59 медалисти от престижни международни форуми, описани в създадената “Стена на славата”. Само през 2004 година има 7 души олимпийци – математици и информатици.В ОМГ са въведени униформи за учениците. Училището разполага с добра материално техническа база – около 10 компютърни кабинета. Подменена е дограмата на класните стаи с алуминиева.В някои стаи са подменени чинове и столове. Училището се състои от централна сграда и УПК- учебно-практически корпус.В централната сграда има 2 физкултурни салона. Дворът е голям – с 2 футболни игрища и баскетболни кошове. Всеки срок се провеждат „Ден на самоуправлението“ , “ Ден на таланта“ , спортен празник , Конкурс за най- хубава стая – „Училището – мой втори дом“ , а също и футболен турнир.