Учени успяха за пръв път да измерят каква точно е била телесната температура на динозаврите, анализирайки изотопния състав на черупки от яйцата им. Оказало се, че някои от тях наистина може да са били топлокръвни.

DtitanosaurusОткритието на американските палеонтолози от Калифорнийския университет в Лос Анджелис е описано в статия, публикувана в списание Nature Communications.

Известно е, че сред учените върви спор от не едно десетилетие относно това, били ли са динозаврите топлокръвни, студенокръвни или са заемали промеждутъчно положение между тези два лагера, като са имали умение да повишават температурата на тялото си над тази на околната среда, без да я поддържат на постоянно ниво.

Опитвайки се да отговорят на този въпрос, досега изследователите работеха основно с кости и зъби на динозаври, изчислявайки скоростта на техния растеж – при студенокръвните този растеж винаги е по-бавен в сравнение с топлокръвните.

Но американските палеонтолози решили да тръгнат по друг път – те съсредоточили вниманието си върху съотношението на изотопите на въглерод-13 и кислород-18 в черупката на яйца на динозаври. На теория, този показател трябва да зависи от телесната температура на самката в момента, когато яйцата се формират в нейните яйцепроводи.

Eggs_of_Oviraptor_(Senckenberg)

Яйца на овираптор

Отначало учените доказали, че по изотопния състав на яйчената черупка действително може да се изчисли реалната температура на 13 вида птици и 9 вида влечуги – грешката била в допустими граници от 1-2 градуса.

След това, по аналогична методика авторите на изследването изчислили температурата на тялото на завроподи от групата на титанозаврите – огромен растителнояден динозавър, чийто яйца (6 на брой) били открити в Аржентина. Освен това, те измерили температурата на малък овираптор, чийто яйца (13 на брой) били открити в Монголия. И двата динозавъра са живеели в края на Кредата.

Установено било, че температурата на завроподите е била около 37 плюс-минус 2 градуса, а температурата на овираптора – 32 плюс-минус 3 градуса. Това означава, че телесната температура на титанозавъра е била близка до тази на съвременните топлокръвни птици, а на овираптора – до студенокръвните влечуги. Освен това, съдейки по изотопния състав на парчета варовик, открити редом до гнездото на овираптора, околната среда е била с 6 градуса по-студена от самия динозавър, така че, вероятно този динозавър е можел по някакъв начин да повишава температурата си.

Според учените, откритието доказва, че различните динозаври са можели да следват различни стратегии за терморегулация на тялото си.