Изследователи от Харвард-Смитсониън Център по астрофизика (CfA) предположиха, че златото на Земята може да се е появило при сблъсък между две неутронни звезди.

Според учените, този елемент, за разлика от въглерода или желязото, например, не е възможно да се образувал във вътрешността на една звезда. Златото според тях „се е родило” в резултат на разрушително събитие – сливане на неутронни звезди. Доказателство, че такива събития се случват във Вселената, са кратките гама-избухвания, регистрирани от астрофизиците. Едно такова гама-избухване бе регистрирано от апарата Swift на 3 юни. Именно това гама-избухване станало обект на изследване на учените от Харвард-Смитсониън Център по астрофизика.

„Според нашия анализ и изчисления, количеството на образуваното и изхвърлено злато при сливането на две неутронни звезди е било еквивалентно на масата на десет Луни, което наистина е впечатляващо“, разказва един от авторите на адоклада Едо Бъргър.

Учените представиха своите изводи, получени от изучаването на гама-избухването с обозначение GRB 130603B на конференция на CfA в Кеймбридж, щата Масачузетс.

Според изследователите, източник на това гама-избухване се намира на разстояние 3,9 млрд. светлинни години от Земята. Това е един от най-близките до нас известни ни източници на гама-изригвания. Гама-избухването GRB 130603B е било кратко – по-малко от две десети от секундата.

Но макар гама-избухването да е продължило само миг, след него било наблюдавано сияние в инфрачервения диапазон. Това сияние се отличавало от типичните светлинни следи, създавани от високоскоростни потоци частици. Учените предполагат, че то е било предизвикано от екзотични радиоактивни елементи.

Изследователите пресметнали, че приблизително една стотна от слънчевата маса е била изхвърлена при гама-избухването. Част от това вещество е злато, смятат учените.