Търговска Гимназия – Пловдив е създадена през 1910 г. по инициатива на Пловдивската търговско-индустриална камара. Голяма е заслугата на деловия елит на града начело с г-н Стефан Обрейков, за да може благородната инициатива да се превърне в реалност.

Както е записано в решението на камарата, училището трябва да отговори на нарастналите потребности от образовани, честни и делови специалисти в областта на деловодителската и счетоводната работа. Тази потребност е пряк резултат от ускореното стопанско развитие на България в началото на ХХ век. След 1989 г. редица пунктове от правилниците отпадат и настъпва известна либерализация. Все пак строгостта на старите правилници, традиционността в уредбата на училищния живот е запазила добрата репутация на гимназията

Днес НТГ – Пловдив е сред елитните гимназии в Пловдив и страната.

Прием на ученици за учебната 2009/2010 година след завършен 7-ми клас
СПЕЦИАЛНОСТ ПРОФЕСИЯ Интензивно изучаване на чужд език: Втори чужд език по избор:
„Банково дело“ „Финансист“ Немски език Английски, френски или руски език
„Оперативно счетоводство“ „Оперативен счетоводител“ Английски език Немски, френски или руски език
„Митническа и данъчна администрация“ „Данъчен и митнически посредник“ Английски език Немски, френски или руски език
„Бизнес администрация“ „Офис – мениджър“ Руски език Английски, немски или френски език
„Икономическа информатика“ „Икономист – информатик“ Английски език Немски, френски или руски език
„Застрахователно и осигурително дело“ „Финансист“ Немски език Английски, френски или руски език