В края на десетилетието може да започне разпространението на клетъчни мрежи 5G, които да обезпечат десетки пъти по-висока скорост в сравнение с технологиите LTE.

В момента най-модерната технология за мобилна връзка е именно LTE (Long Term Evolution) — мрежа от четвърто поколение (4G). Тя осигурява теоретична скорост на предаване на данни до 326 Мбит/с в направление от базовата станция към клиентското устройство.

По оценки на специалистите, през март 2013 г. в света има 156 търговски мрежи LTE в 67 страни. Към края на годината се очаква броят на мрежите от четвърто поколение да достигне 244 в 87 държави. На пазара в момента има около 700 различни устройства с поддръжка на LTE, включително USB-модеми и Wi-Fi-рутери.

И макар LTE да е съвсем нова технология, вече се проектират мобилни мрежи от пето поколение (5G), обещаващи в десетки пъти повече трафик.

Над 5G, освен много други компании, работи и Samsung. Специалистите от компанията предлагат за високоскоростно предаване на данни да се използва милиметровият диапазон на радиовълните с честота от 3 до 300 ГХц. По оценки на Samsung, регулаторите могат да разрешат използването на спектъра с ширина до 100 ГХц. Теоретично мобилните мрежи от пето поколение ще позволят да се предава информация със скорост до 10 Гбит/с, което би удовлетворило всякакви съвременни потребности за сваляне на съдържание.

Сред достойнствата на милиметровия диапазон са високата пропусклива способност на каналите за връзка и квазиоптичната форма за разпространяване на излъчването, при което отсъства интерференция и свързаните с нея смущения.

Но приложението на радиовълни от милиметровия диапазон се сблъсква с някои проблеми. Такива сигнали губят енергия при предаване на големи разстояния: затихването се дължи на поглъщане на електромагнитното излъчване от молекулите на кислорода и водата. В Samsung предлагат преодоляване на тази трудност  с използването на специализиран масив от антени. Компанията е разработила прототип на електронна система с 64 антени, свързани със схеми за обработка на сигналите. Този приемопредавател е способен да формира сигнал с ширина 10 градуса с динамично изменение на направлението на предаване.

Експериментите показали, че системата позволява обмен на данни със скорост над 1 Гбит/с с двама получатели, придвижващи се със скорост около 8 км/ч. Разстоянието на пренос е приблизително 2 км при пряка видимост.

Очаква се появата на търговски мобилни мрежи от пето поколение да стартира към 2020 г.

Източник: IEEE Spectrum.