Промяната на правилата на играта изисква от мозъка големи енергийни загуби. Мозъкът губи твърде много сили за поддръжка на новата информация, затова при прехода към нови правила просто е невъзможно да бъдат избегнати множество грешки, оставащи незабелязани от човек.

Общоприето е схващането, че с възрастта способността за обучение намалява. Специалисти от Мичиганския университет твърдят, че работата не е във възрастта на човека, а в навика. Според тях, младите хора, привикнали към определени правила, се учат на нови неща също толкова трудно, колкото и възрастните.

Изводът бил направен въз основа на резултати от експеримент, в който взели участие 67 студента. На тях им било предложено да изпълнят задача за внимание. На доброволците показвали много подобни съчетания от букви, например, MMMMM или NNMNN. Когато в средата имало буквата N, трябвало да натиснат даден бутон, а когато имало M – друг. Задачата изглежда проста, но изпълнението й изисква повишено внимание, при липсата на което се допускат доста чести грешки. По време на теста, учените наблюдавали електрическата активност на мозъка на доброволците. След като студентите изпълнили задачата по 50 пъти, правилата били променени: бутонът N и M сменили местата си.

Когато това станало, броят на грешките рязко нараснал. При това доброволците дори не се опитвали да се поправят, тъй като просто не забелязвали, че бъркат. Измененията, фиксирани в електрическата активност, свидетелствали за това, че мозъкът изразходва повече сили за контрол и наблюдение на новите правила, поради което започва да не забелязва грешките. Тоест човек се концентрира върху новото правило, а не върху самата задача и започва по-често да бърка.

По този начин, пред инерцията на навика е безсилен не само мозъкът на възрастните, но и на съвсем млади, умни и активни хора. Това свойство на мозъка по принцип е интуитивно разбираемо, но сега вече получи и научни доказателства.

Източник: Sciencemagiс.ru