Климатолози от Норвегия, Франция и Германия предложиха за намаляване на глобалната температура на Земята „инжекции” от морска сол в атмосферата. Симулационните резултати от подобен геоинженеринг бяха представени в Journal of Geophysical Research.

sdfgИдеята на експеримента се заключава в създаването в атмосферата на облаци от сол, които биха довели до отразяване на част от слънчевата светлина и съответно до намаляване на температурата. Солта ще се черпи директно от морето с помощта на специални плаващи платформи, плаващи в областта на екватора. Според учените, солта, кристализирана от водните пари, ще се издига в горните слоеве на тропосферата самостоятелно — с конвекционните въздушни потоци.

Учените построили три подробни компютърни модела на експеримента. Във всеки от тях се симулира провеждане на експеримента в течение на 50 години, а след това той се прекратява рязко. След това учените наблюдавали, как се променя климатът в следващите 20 години.

Както се и очаквало, намаляването на температурата в хода на експеримента може да бъде съществено. Освен това, намаляването се проявява сравнително локално поради това, че промените в отразяването на слънчевата светлина засягат само тропосферата и не променят другите слоеве от въздушната обвивка на Земята.

Другото, което учените открили обаче било, че прекратяването на експеримента води до рязко затопляне, особено в Арктика. Промяната на средната температура достигало до над два градуса за 20 години и в трите модела.

Не за пръв път специалисти по геоинжиниринг предлагат използването на аерозоли за намаляване на поглъщането на слънчева радиация. Тази идея се основава на изследването на вулканите – изхвърлянето на пепел в миналото нееднократно е водело до промяна в климата.

Засега реалните експерименти по геоинженеринг са забранени, но много специалисти са убедени, че някой ден човечеството ще прибегне до тях за решаване на задълбочаващите се климатични проблеми.