Генетичен анализ на ДНК, извлечена от костите на древни жители на Швеция доказа, че земеделието е дошло по тези земи с пришълци от юга.

Земеделието се е зародило в Близкия изток преди около 11 хиляди години и след 2500 години е започнало да се разпространява в Европа, обхващайки целия континент към 3000 г. пр. Хр. Съществуват два модела, обясняващи тази експанзия на селското стопанство. Според първия, подкрепен от данните на съвременната популационна генетика, фермерите са дошли от юг и за се заселили сред ловци-събирачи. Според другия модел, старото население на Европа си е оставало по местата и постепенно е приемало от своите съседи земеделската култура.

За да се разбере, коя от тези хипотези е по-близо до истината, шведски генетици изучили древна ДНК, извлечена от костите на хора, живели на територията на Швеция през неолита, преди около 5000 години. Земеделието се появило в Северна Европа късно и фермерите съжителствали там с ловци и събирачи около 1000 години. Учените изследвали ДНК, извлечена от три скелета на ловци събирачи (тяхната принадлежност била определена по културния пласт, в който били намерени) и от един скелет на земеделец. По същата методика били изследвани и два образеца от костен материал на животни, за да се изключи възможната грешка вследствие на замърсяване на изследваните кости със съвременна човешка ДНК.

Били анализирани 249 милиона чифта нуклеотидни бази. След това получената последователност сравнили с ДНК на съвременни европейци. Изяснило се, че неолитните събирачи имат много общи алели (вариации на гени) с жителите на Северна Европа, докато ДНК на земеделеца била най-близко до ДНК на жителите на югоизточната част на континента (гърци и кипърци). Между другото, изследването показало, че анализираните ДНК и на ловците и на земеделеца не приличат на ДНК на жителите на Турция.

Това доказва, че земеделските умения са дошли в Европа заедно с потоците мигранти от юг. Пришълците се заселвали сред събирачи и ловци и живеели достатъчно обособено. С течение на времето генетичната бариера между коренното население и фермерите постепенно изчезвала. Възможно е, обясняват учените, генетичните вариации на съвременните европейци да бъдат обяснени с това, че те са потомци на две различни популации – земеделци, мигрирали от юг и коренни ловци и събирачи.

Източник: списание Science.