Педагогическият състав на МГ "Д-р Петър Берон"

Математическа гимназия “Д-р Петър Берон” – Варна е създадена през есента на 1883г. Училището развива разностранни интереси и способности у учениците. Това води до силни изяви и в областта на информатиката, биологията, химията, физиката, литературата. Ако изберете математическата гимназия:

  • ще придобиете фундаментални знания по математика
  • ще владеете чужд език
  • ще програмирате
  • ще работите с различен софтуер
  • ще получите знания, които ще ви позволят да се реализирате във всички сфери на живота

ОСОБЕНОСТИ НА ПРОФИЛИТЕ

I.Профилиращи предмети:Математика, Информатика, 1 чужд език, БЕЛ
Обучението по математика се осъществява в рамките на 6-7 учебни часа седмично. Това осигурява възможност за задълбочаване на учебния материал, предвиден при профилираната подготовка и трайното му усвояване чрез достатъчно упражнения. Резултатът е отлично представяне на математически състезания, олимпиади и конкурсни изпити. Реализацията може да бъде в сферата на точните науки, икономика, архитектура.

II.Профилиращи предмети: Информатика, Математика, Английски език, БЕЛ
Обучението включва запознаване с основните концепции и техники в програмирането и прилагането им в практиката; добра подготовка за „програмисти“ (структурно, обектно програмиране и програмиране в Интернет); участие в разработване на софтуер. Реализацията може да бъде в прилагане на информационни технологии.

III.Профилиращи предмети: Информационни технологии, Математика, Английски език, БЕЛ
Обучението включва: текстообработка, създаване на презентации, графики, анимация и WEB; работа с електронни таблици и база данни, запознаване с математически софтуер, опреационни системи, мрежи и др. Реализацията може да бъде в областта на рекламата, информационно обслужване, мултимедиите, компютърен дизайн, комуникациите. Уменията Ви да работите с различен по вид софутер, основните Ви познания по програмиране, фундаменталните знания по математика и английски език, ще Ви направят предпочитани сътрудници в много фирми още от студентската скамейка.

IV.Профилиращи предмети: Информационни технологии, Математика, Френски език, Английски език
Отлично владееене на френски и английски език, уменията Ви да работите с различен по вид софтуер, фундаменталните знания по математика Ви правят изключително конкурентоспособни.

Пробни изпити за седмокласници в МГ

В Математическа гимназия  се провеждат традиционните пробни изпити по Математика и Български език и литература за кандидатстване след 7клас.
Предстоящи изпити:  25 април, 2 май, 9 май, 16 май (математика), 23 май 2010г.