Тук се разгадават тайните на познанието.
Тук науката е изградила своя храм.
Тук учениците осъществяват своите мечти.
Тук преподавателите са учители и приятели.

Тези думи ви посрещат на началната страница на сайта на математическата гимназия „Баба Тонка“, гр. Русе. Гимназията ревниво пази реномето си на една от най-добрите математически гимназии в България. На Четвъртия международен конкурс “Математика и проектиране”, състоял се в Москва, 2–6 май, 2010 г. българските представители  сес завърнаха с две първи, две втори и две трети места . Едното от двете първи места е на Мария Пенчева с учител Мирослава Костадинова, от МГ “Баба Тонка”, Русе.

Математическа гимназия „Баба Тонка“ е училище с вековна история, наследник на Девическото училище в Русе, което се обособява като самостоятелно класно училище още през далечната 1864 г. От 1970 година е профилирана математическа гимназия със специализирани паралелки по математика, информатика и биология и с итензивно изучаване на английски език.

В Математическа гимназия „Баба Тонка“ се приемат ученици след завършен седми клас както следва:

1. Математика с интензивно изучаване на английски език – 56 ученици.
Балообразуващи оценки – от удостоверението за завършен седми клас – математика и български език и литература.

2. Информатика с интензивно изучаване на английски език – 56 ученици.
Балообразуващи оценки – от удостоверението за завършен седми клас – математика и български език и литература.

3. Биология с интензивно изучаване на английски език – 28 ученици.
Балообразуващи оценки – от удостоверението за завършен седми клас – математика и биология.