Планетолози установиха, че атмосферата на Червената планета преди 4 млрд. години е била богата на кислород, тоест кислородната атмосфера се е появила там много по-рано отколкото на Земята. Това показва за пореден път възможността за съществуване на живот на планетата в далечното минало.

Подробни сведения за изследванията, направени от учените от университета Оксфорд, бяха публикувани в списание Nature.

С цел проследяване на еволюцията на Марс, учените сравнили химическия състав на всички паднали на Земята марсиански метеорити и скали, изследвани от марсохода Spirit. Било установено, че те са били образувани от застинали вулканични скали, сходни с базалта със земен произход. Тяхното образуване, обаче, е станало в различно време. Така, възрастта на метеоритите, по оценки на учените, съставлява 1,4 млрд – 180 млн години, докато възрастта на скалите е почти 3,7 млрд.

Изследователите успели да определят концентрацията на никел в метеоритите: тя се оказала 5 пъти по-ниска отколкото е в древните скали на Марс, а такива вещества, като фосфор и хлор в тях, обратно, присъстват повече. Възможно е, това съотношение да е свързано с с вариации от регионален характер (марсианските метеорити в по-голямата си част са с произход от платото Форсида, а не от кратера Гусев, откъдето са пробите на марсохода). Но специалистите обясняват различието с колебания на концентрацията на кислород в мантията на Червената планета.

Натрупването на никел, обясняват учените, благоприятства окисляването на сярата, съдържаща се в изобилие в марсианската мантия. Следователно, в първите етапи от еволюционното развитие на Марс, в периода на формиране на богати на никел базалтови скали, кислородът в процеса на потъване в участъци от кората (субдукция) попадал в горните слоеве на мантията. Това е свидетелство за факта, че преди 3,7 млрд. години O2 вече е присътствал в атмосферата на Марс.

В същото време, по-младите базалтови скали, благодарение на които са се появили метеоритите, са се образували по време на изливане от дълбоките слоеве на мантията – места, където кислородът не е успял да проникне. Ако тази хипотеза е вярна, то на Марс в древността е имало не само вода и топлина, но и кислород. Взимайки под внимание факта, че кислородът в земната атмосфера се е появил преди 2,5 млрд. години, благодарение на дейността на живите организми, може да се предположи, че, напълно вероятно, те са съществували и на Марс.