Благодарение на специален модул с електромотор, вграден в задното колело, акумулатор и набор от сензори, този велосипед не само облекчава карането в сложни условия, но и позволява да се събира информация за физическото натоварване на велосипедиста и за околната среда.

Все повече стават разработките на велосипеди, използващи модул в задното колело с акумулаторни батерии, електромотор и управляваща електроника. Някои от тях се зареждат с ток от мрежата, а други – самостоятелно – от самото движение на велосипеда.
«Умният» велосипед Copenhagen Wheel е проект на лабораторията SENSEable City към Масачузетския технологичен институт в САЩ. Разработчиците на велосипеда дори основаха компания с името Superpedestrian, която започна активна работа по комерсиализация на продукта си. За целта вече са привлечени 2,1 млн. долара.

И така, какво представлява Copenhagen Wheel? В задното колело е интегриран специален модул с малък електромотор, блок акумулатори, набор от разнообразни сензори и електронна схема на управление. Акумулаторите се зареждат с енергия по време на движение без натоварване (например, по надолнище), а също и в резултат на регенеративно спиране, при което електромоторът действа съпротивително на задвижващата система, което забавя въртенето на колелата. С помощта на датчик за въртящия момент велосипедът определя, кога велосипедистът се нуждае от „подкрепа” и активира електромотора: това облекчава натоварването при изкачване на наклони, например.

Работата на системата се управлява посредством Bluetooth връзка със смартфон с помощта на мобилно приложение. Чрез него може да се задават параметри за включване на електрозадвижването, да се блокира системата, да се преглежда статистиката и т.н. Платформата на Copenhagen Wheel предвижда и развит социален компонент. Интегрираните сензори събират информация за нивото на околния шум, температурата, влажността, съдържанието на въглероден диоксид и състоянието на пътната настилка. Тези сведения след това могат да бъдат съпоставени с карта на местността за планиране на маршрут с най-добри условия – например, с най-малко шумово замърсяване. Приложението маже да играе и ролята на персонален треньор. То помага да се следи количеството изразходвани калории, да се контролира прогреса на поставените цели и под.

Компанията Superpedestrian възнамерява да представи търговски вариант на Copenhagen Wheel през ноември. Засега все още няма информация за цената на „умния” велосипед.

Източник: VentureBeat.