Добрата школа за чуждоезиковото обучение може да се разпознае по три основни неща: преподаватели, учебни системи, и подготовка и провеждане на изпити за световно признати сертификати. При липсата на дори един от елементите от тази „триада“, крайният резултат от обучението е повече от съмнителен. 

P1140125

Модерната база и интерактивните средства, с каквито се работи в базите на Училища ЕВРОПА, също са важен фактор за качественото чуждоезиково обучение.

Но дори и при наличието на прекрасни учебници (които са априори задължителни), мечтаните сертификати, например на Cambridge English Language Assessment, може да останат недостъпни, ако срещу чиновете не стои УЧИТЕЛ. Все пак, учебниците са само един инструмент, но никой не става майстор, само като си купи най-добрата марка бормашина, например.

Учители и учители

Както споделя с нас експертът от веригата за чуждоезиково обучение Училища ЕВРОПА Добринка Гогова, не е едно и също да знаеш език и да преподаваш език. Един човек може да владее перфектно даден език и да е великолепен преводач, но в класната стая да изглежда като случайно попаднал там. Добрият преподавател трябва да бъде и добър педагог – т.е. мотиватор и психолог. А за тази цел, освен отлични познания по чуждия език той трябва да има и съответната методическа подготовка. Тя се постига (освен със съответното висше образование, което е задължителен елемент) … с много опит, съчетан с постоянно осъвременяване на методическата подготовка и квалификация.

Но как да разберем, дали учителите в школата, която сме си харесали, са добри?

„Истинският показател за качеството на преподавателя са резултатите на неговите възпитаници – на регулярните тестове, изпити за сертификати и други подобни форми на проверка на знанията. Това е безпогрешната проверка за един учител” , казва г-жа Гогова

Децата от базата на Училища ЕВРОПА в гр. Ямбол са сигурни, че по-добра от тяхната учителка няма.

Децата от базата на Училища ЕВРОПА в гр. Ямбол са сигурни, че по-добра от тяхната учителка няма.

Мотивацията

Известно е, че без вътрешна мотивация на учениците усилията и на най-добрия учител са обречени. За възрастните мотивацията не е проблем – ясно ти е, че ако овладееш добре чужд език ще получиш редица предимства и възможности в кариерното си развитие. Но при децата не е така. Затова, освен специалист, преподавателят трябва да е и мотиватор. Това е слабо застъпен елемент в българската педагогика като цяло. А е важно, твърдят специалистите! Защо ли?

Мотивацията е движещата сила, която стои зад всички действия на индивида. Но помислете сами – малкото дете не е мотивирано да учи английски. Записва го майка му – тя е мотивираната. А за да бъде успешен учебният процес е нужна мотивация – без нея всичко става много по-трудно. Без мотивация способността за учене намалява. Ученето по един или друг начин се случва през целия ни живот. То започва още с раждането и продължава през целия живот на човека. Мотивацията в най-общ смисъл е това, което оказва влияние върху избора, насоката и поддържането на човешкото поведение. Учещите имат нужда от специален стимул за активни, целенасочени и постоянни усилия в ученето. При учащите тя е свързана с желанието за участие в процеса на обучение. Обучаем, който е вътрешно мотивиран, се заема с дадена дейност, заради самата нея и удоволствието, което тя предоставя, или удовлетворението от изпълнението ù.

В Училища ЕВРОПА – гр. Лом наистина ходят с радост на уроците по английски език.

Ще посочим само един от елементите, изграждащи мотивацията – поощренията. Това могат да бъдат похвали, грамоти, представления пред родителите и под. Те са много важни за детето, не ги подминавайте с пренебрежение. Не случайно най-престижните езикови институции са измислили и сертификати за деца. Но тяхната роля и важност си заслужават отделна статия.