Едно от най-обезсърчаващите неща за всеки, който се захване да изучава чужд език е дебелият речник (често от няколко тома). „Това няма научаване“ е може би първата мисъл, която идва в главата на всеки възрастен. Слава богу, децата нямат такива притеснения, защото днес никой не ги кара да зубрят думи до пълно умствено изнощение.

Според шведския полиглот Ерик В. Гунемарк основен принцип при изучаването на чужд език, особено в началния стадий – е икономичното научаване на думи. Според него е нужно да се научите да запомняте колкото се може по-малко думи, но да го правите колкото се може по-добре. В противен случай – ако не знаете – второто издание на Оксфордския тълковен речник включва 600 000 дефиниции, като авторите твърдят, че той обхваща не само стандартния литературен и устен английски, дали сегашен, постоянен или архаичен, но и други технически дефиниции и голям брой диалектни и жаргонни думи.Този факт е интересен като статистика, но може да подейства стресиращо на започналия да изучава английски език.

Не се изхвърляйте!

Много по-добре ще бъде, ако в края на определен етап от заниманията, вие знаете много добре 500 или 1000 думи, отколкото 3000 – но лошо, смята Гунемарк. Опитът в изучаването на езици показва, че около 400 правилно подбрани думи могат да покрият до 90 процента от лексиката, която ви е нужна за всекидневно общуване. Ако искате да можете и да четете, ще са ви нужни повечко думи, но много от тях – само пасивно. Така че, дори знаейки само 1500 думи, вие ще можете да се ориентирате в достатъчно съдържателни текстове.

Речников запас в устната реч

Говорейки съвсем приблизително, около 40 правилно подбрани, високочестотни думи ще покриват примерно 50% от употребата на думи във всекидневната реч на всеки език, твърди шведът:
– 200 думи покриват около 80%;
– 300 думи – примерно 85%;
– 400 думи ще покрият вече около 90%;
– 800-1000 думи – около 95% от това, което можете да кажете или да чуете в обичайна ситуация.

Пример: ако в един всекидневен разговор са казани 1000 думи, 500 от тях, тоест 50%, ще бъдат покрити с 40 от най-често срещаните думи.

Шведският учен подчертава, че тези проценти са съвсем приблизителни и не са резултат на точни изчисления. Те просто дават най-обща представа за това, колко думи примерно трябват, за да се почувствате уверени, влизайки в най-прост диалог с носител на чуждия език. При всички случай, смята шведът, правилният избор на 400 до 800 думи и доброто им запомняне и владеене практически ще покрият на 100% нужните ви думи за провеждане на обикновен разговор. Разбира се, всичко в езика е много относително и е възможно тези 400 думи в определени ситуации да покрият 80% или по-малко от нужното, за да разберете някого или да обясните нещо.

Речников запас при четене

Схемата, която Гунемарк прави за лексиката, необходима при четене е следната. Според него, при правилен подбор и добро овладяване, само около 80 от думите с най-голяма честота в езика, който изучавате, са достатъчно, за да разберете около 50% от прост текст; съответно:
– 200 думи ще покрият примерно 60%;
– 300 думи – 65%;
– 400 думи – 70%;
– 800 думи – примерно 80%;
– 1500 – 2000 слов – около 90%;
– 3000 – 4000 – 95%;
– и 8000 думи ще покрият практически около 99 процента от писмения текст.

Пример: ако пред вас стои текст с обем приблизително 10 хиляди думи (това са около 40 печатни страници), то, ако сте научили предварително най-необходимите 400 думи, ще можете да разберете около 7000 думи, употребени в този текст.

Нека отново да отбележим, че тези цифри са само ориентировъчни и са част от любопитна теория на един полиглот. За съжаление шведският учен не прилага списъците с въпросните думи, така че, за да разберете кои са 400-те най-употребявани думи в английския, вероятно ще ви се наложи да научите доста повече. Или да потърсите честотен речник.

Все пак Гунемарк дава пример за добър,според него, речник на основния речников фонд – това е издаденият от в Щутгарт в 1971 . „Grundwortschatz Deutsch“ („Основно словно богатство на немския език „). В него са намерили място по 2000 най-необходими думи на шест езика: немски, английски, френски, испански, италиански и руски.

В заключение
Според Гунемарк около 8000 думи са лексикалния запас, необходим за пълноценно общуване на средния европеец. Практически не е нужно да знаете повече думи, за да общувате свободно или да четете вестници и литература.По скалата на шведския учен10 000-20 000 думи са активният речников запас на образования европеец (на родния му език), а 50 000-100 000 думи са пасивният му речников запас.

Трябва да се отбележи, че научаването на определен брой думи далеч не обезпечава свободното общуване и четене. Теорията на шведския учен е предназначена по-скоро да ви вдъхне увереност, че овладяването на чужд език не е непостижима цел. При добър избор на чуждоезиково училище и неотслабваща мотивация, успехът е гарантиран.