Тази феноменална способност притежава живеещият в американските тропици гущер, наречен шлемоносен базилиск (Basiliscus basiliscus), носещ и прякора Исус Христос. Видът на гущера е наистина впечатляващ и ако променим мащаба можем да се пренесем (мислено поне) в ерата на динозаврите.

Доста едрата рептилия, достигаща 80 см дължина, се чувства чудесно в клоните на дърветата, плува отлично, гмурка се и дори може да се притаи на дъното на водоема, криейки се от хищници.

Но на природата това се е сторило малко и тя е надарила гущера с необичайно развити задни лапи, с чиято помощ базилискът може да се носи стремително по водната повърхност със скорост до 12 км/ч. До този трик гущерът прибягва, когато трябва да се спасява с бягство от врагове или когато ловува насекоми. Техниката му се състои в притискане на предните крака към тялото, а опашката се използва като балансьор и кормило.

„Това беше базилиск – зелен като маруля, с ярки очи … той изгуби равновесие и падна като камък в черната река, но след миг се оказа на повърхността и побягна по водата. Задните му крака удряха по водата със скоростта на картечница. Преди да се опомним, гущерът достигна сушата и се шмугна в листата на едно дърво …“ така Арчи Кар, американски зоолог описва първата си среща с необикновеното животно.

Заснемането със специална техника показало, че тайната на уникалната способност на базилиска се крие именно в скоростта, с която удря по водната повърхност. Времето, за което се отблъсква от водата се измерва с хилядни части от секундата – за толкова кратък интервал водните „дупки”, възникващи под краката на рептилията се държат като твърдо тяло. Измерванията показали, че за една секунда базилискът прави няколко десетки пълни крачки.

Отскоро отвъд океана набира популярност нов „спорт”, носещ странното име течен (или воден) алпинизъм (liquid mountaineering), който вероятно е вдъхновен или от базилиска, или от Исус, или от скуката, която ни кара понякога да правим странни неща.

Спортът представлява бягане върху вода или поне опит за такова бягане. Науката казва, че при правилен ъгъл и с подходяща скорост, човек може да отскача по повърхността на водата известно време, преди да потъне. Техниката е като тази на камъчетата, които хвърляме по водата, за да направим „жабка“. Необходимите неща за liquid mountaineering са: качествени маратонки, за предпочитане е зимният сезон, студено езеро и подходяща изходна точка за старт на начинанието.

Някои от момчетата, упражняващи този спорт демонстрират наистина удивителни постижения. Като че ли не им достига само малко вяра (или опашка) за да достигнат отсрещния бряг.