Иврит е език от семитската група и съществува от над  три хилядолетия. На него са написани едни от най-древните литературни паметници, чиято поява се датира около XIII век пр. Хр.

Елиезер бен Йехуда (1858-1922г.)

Учените предполагат, че в продължение на няколко столетия библейският иврит е бил средство за общуване само на мъдреците, език на Стария завет, и едва от I век придобива разговорна форма, впрочем, не за дълго време. След въстанието на Симон Бар Кохба в 135 г., когато римляните изгонили по-голямата част от населението на Йерусалим, ивритът постепенно престанал да изпълнява функцията на разговорен език. Дълго време на него били писани само учени трактати, сключвали се търговски сделки, или бил език на медицината и юриспруденцията. В това качество използвали иврита огромното количество разпръснати по света евреи. В началото на XIX век настъпва времето на еврейското Просвещение — Хаскала. Няколко източноевропейски вестника започнали да излизат на иврит. Хаим Бялик и Шаул Черниховски писали стихове на него, появили се романи, а един от идеолозите на ционизма — Елиезер бен Йехуда започнал да възражда иврита като разговорен език. Той съставил обучаващи програми «Иврит вкъщи», «Иврит в училище», «Речников запас », а собственият му син станал първото в съвременната история дете, чиито роден език бил ивритът. Постепенно и децата почнали да говорят на иврит във всекидневното си общуване. В лексикона навлезли думите «бъркани яйца», «велосипед», «сладолед», «хавлия» и стотици други заемки от арабски, арамейски, руски, немски, френски език. Появила се и ивритска преса: по образец на парижкия «Фигаро» Бен Йехуда основал вестника «Ха-цви». Към края на XIX век палестинските евреи вече четяли на съвремен иврит, обогатен с нови думи. Бен Йехуда съставил и 17-томен «Пълен речник на древноеврейския език и съвременния иврит», а в 1890 г. създал Съвет по езика иврит — предшественик на сегашната Академия на иврита. От края на XIX век обновеният иврит се разпространил в Палестина толкова уверено, че на 29 ноември 1922 г. британските власти го утвърдили като официален език на еврейското население на Палестина. От 1948 година ивритът е държавен език на Израел (вторият държавен език е арабският).