В тропическите гори на Централна и Южна Америка, на височина над 30 метра, живее необикновен бозайник – ленивецът.

pygmy-sloth-mangroves_71212  Съвременните ленивци се делят на две семейства: Трипръсти ленивци (Bradypodidae) и Двупръсти ленивци (Megalonychidae) и са общо шест вида. Това малко 60- сантиметрово зверче обикновено виси на някой клон надолу с гърба в хоризонтално положение, лениво дъвчейки листа, млади клонки и плодове. Някои ленивци прекарват целия си живот на едно единствено дърво, като се спускат на земята извънредно рядко. Името си животното получило поради слабоподвижния си, полусънен начин на живот. Ленивецът има лошо развит слух, но този му недостатък се компенсира от доброто обоняние и зрение, а също и от наличието на два допълнителни прешлена, които му позволяват да завърта главата си на 270°.

Козината на ленивеца е едно от многото чудеса на природата, наблюдавани у това странно животно. За разлика от останалите бозайници, при които козината се спуска от гърба към коремната област, при ленивците тя расте в обратната посока – от корема към гърба, тъй като тези животни прекарват по-голямата част от живота си провесени от клоните с краката нагоре. И най-любопитното – във влажните условия на тропическите гори в козината на ленивеца се развиват синьо-зелени водорасли – уникален пример за симбиоза между бозайник и цианобактерии. Тези водорасли осигуряват на ленивеца не само отличен камуфлаж, но и някои важни хранителни вещества, които животното поглъща, докато почиства козината си с език. Всъщност синьо-зелената козина на ленивеца сама по себе си представлява една малка екосистема, приютяваща освен водорасли и редица непаразитиращи насекоми

Ленивецът не винаги е бил толкова дребен. До появата на човека в Новия свят през късния 800px-Megatherium_americanum_complete плеистоцен (преди около 10 000 години) в южноамериканските равнини са бродили и гигантски земни ленивци, като небезизвестния Мегатерий (Megatherium). Смята се, че именно хората са изтребили както гигантските ленивци, така и голяма част от американската мегафауна. Това масово изтребление обаче съвпада с настъпването на последния ледников период и климатичните промени вероятно до голяма степен са допринесли за изчезването на гигантските ленивци.