Вятърът и слънчевата светлина са неразделна част от необикновените творби на американския художник – симбиоза между скулптура, вятърна турбина и игра на слънчеви лъчи.