Канадската компания Microsat Systems Canada Inc. (MSCI) планира в течение на близките години да реализира проекта CommStellation за сформиране на глобална мрежа за спътников достъп до интернет.

Системата CommStellation, по замисъла на MSCI, трябва да се състои от компактни спътници, намиращи се на орбита на височина около 1 000 км. От компанията смятат, че изпращането на нискоорбитални апарати ще предостави редица преимущества, в частност ще позволи да се използват сравнително евтини електронни компоненти и да се намали мощността на сигнала при предаването на данни.

Целият план предвижда да бъдат изведени 84 микроспътника в шест орбитални плоскости с отклонение от 30 градуса. Във всяка плоскост ще има по 13 работещи апарата плюс един резервен.

Наземната инфраструктура ще се състои от 20 станции, включени към Интернет чрез високоскоростни канали. Всеки от спътниците ще може да обезпечава честотна лента до 12 Гбит/с, а срокът на тяхната служба ще бъде десет години.

Въвеждането на мрежата CommStellation в експлоатация е набелязано за 2015 г. Очакванията са, че системата ще обезпечи глобално покритие на Земята, в това число и отдалечените и труднодостъпни райони.