Икономисти от Университета в Падуа, Италия направиха допитване сред 6000 мъже от девет европейски страни. В центъра на внимание на учените били хората, родени между 1920 и 1956 година. Основните въпроси на изследователите били, колко книги е прочел всеки от анкетираните в своето детство, преди навършване на десет години.

Child reading  pile of books.Учените получили следните резултати: мъжете, чиито книги в детството се събирали на един рафт, успели да повишат доходите си едва с 5% за сметка на всяка година допълнително образование. В същото време, тези, които са разполагали с голям брой книги (и са ги чели), са успели по време на работната си кариера да повишат доходите си с 21%. Освен това, постъпвайки за пръв път на работа, последните са имали повече шансове да получат добра длъжност и заплащане.

И така, икономистите заключават: достъпът до много книги вкъщи помага на детето да се заинтригува от четенето и способства за повишаване на успеваемостта в училище. Макар че,  учените не изключват и друго обяснение на получените данни: възможно е, внушителната домашна библиотека да е показател за благоприятни социално-икономически условия, които играят първостепенна роля в по-нататъшното финансово благополучие на човека.

Източник: The Guardian