Като Ломб

Унгарката Като Ломб (1909 –  2003) е известно име сред полиглотите в цял свят. Тя е била цял живот професионален преводач, истински лингвистичен гений, един от първите симултанни преводачи.  Като Ломб владеела 16 езика, като на шест от тях превеждала дори техническа литература. Дори на преклонната 90-годишна възраст тя не се отказва от ученето на езици и се захваща да учи иврит и дори планира да изучи и арабски. Ето нейните 10 „заповеди” за всички, решили да се захванат с усвояването на чужд език.

1. Занимавай се с езика всекидневно. Ако наистина нямаш никакво време, то отделяй поне 10 минути. Най-доброто време за учене е сутрин.

2. Ако желанието ти да се занимаваш отслабва твърде бързо, не „форсирай“, но и не захвърляй ученето. Измисли някаква друга форма: затвори учебника и послушай радио, остави упражненията и прелисти речника и т.н.

3. Никога не зубри, не заучавай нищо само за себе си, извън контекста.

4. Записвай си отделно всички „готови фрази“, които можеш да използваш в максимално много случаи.

5. Старай се мислено да превеждаш всичко възможно: случайно мерната реклама, надпис от афиш, банер в интернет, дочути думи от разговор на улицата или по телевизията. Това всъщност е почивка, дори и да си уморен.

6. Заучавай само това, което е проверено и коригирано от преподавателя. Не препрочитай собствените си (непоправени) упражнения: при многократно четене на текст, неволно го запомняш с всички грешки в него. Ако учиш самостоятелно, заучавай само това, което си сигурен, че е правилно.

7. Готовите фрази и идиомите записвай и запомняй в първо лице, единствено число. Например: „I am only pulling your leg“ (Аз само те дразня).

8. Чуждият език е крепост, която трябва да щурмуваш от всички страни едновременно: с четене на вестници, слушане на радио, гледане на недублирани филми, посещение на лекции на чужд език, работа с учебника, преписване, срещи и разговори с приятели – носители на езика.

9. Не се страхувай да говориш, не се бой от възможни грешки, искай само да те поправят. И най-главното, не се разстройвай и обиждай, когато наистина започнат да те поправят.

10. Бъди твърдо уверен в това, че каквото и да стане, ще достигнеш целта, че имаш несъкрушима воля и необикновени способности в ученето на езици.

Като Ломб предлага и проста формула, която определя резултата в усвояването на чуждия език.
Ето я:
Изминало време + Интерес = Резултат