Тези необикновени ледени цветя, които се появяват по прозорците зимно време имат конкретни названия: дендрити (дървовидни образувания) и трихити (влакнести форми).

Ако охлаждането на стъклото започне при положителни температури и висока влажност, то образуващият се върху него воден филм започва да кристализира във вид на дендрити. Отначало ледената шарка се появява в долната част на прозореца, където под въздействие на гравитацията се събира повече вода и тук за сметка на по-голямото количество «строителен материал» дендритите са по-силно изразени в сравнение с горната част на прозореца. При продължаващо застудяване дендритите «обрасват» с ледени кристали. Трихитите се образуват по краищата на драскотини, създавайки леко извити, разположени паралелно замръзнали ивици. При понижаване на температурата на въздуха те се превръщат в плътни ледени влакна.

За съжаление (на естетите, но за радост на любителите на топлината през зимата) днес рядко можем да се насладим на снежните картини, рисувани със замах от природата – дали заради новите дограми, или пък зимите не са същите – кой знае.