Свикнали сме, когато се заговори за учене, изпити и сертификати, да си представяме ученици или студенти. Като че ли вече е време да преосмислим този стереотип. Повод за това ни дават от Училища ЕВРОПА, най-голямата верига за чуждоезиково обучение в България.

193746Специалисти оттам споделиха с нас, че наблюдават отчетлива тенденция напоследък, а именно – все повече работещи хора (от най-различни професионални групи) проявяват желание да се подготвят и явят на изпит, за да придобият сертификат на Cambridge English Language Assessment. Причината в повечето случаи е една и съща – хората владеят и ползват чуждия език, но липсата на сертификат често се оказва спънка за кариерното им израстване или получаване на желана позиция в службата.

Последното доказателство за това са юристи от цяла България, които след подготовка по английски език в Училища ЕВРОПА, се представиха успешно на сесията РЕТ, проведена от оторизирания Cambridge English Language Assessment център BG015 ECET-Europe Schools. Както подсказва името на центъра, той също е част от структурата на Училища ЕВРОПА.

Не е нужно да бъдат изброявани многобройните ползи от притежаване на сертификат на Cambridge English Language Assessment. Той дава на притежателя си голямо предимство, независимо дали става въпрос за работа, обучение или живот в чужбина. Сертификатът е удостоверение за езикови умения, признато от учебни заведения, университети, работодатели и правителствени организации в целия свят.

Сред добрите практики на Училища ЕВРОПА от години насам е обучението на служители от различни институции: министерства, банки, медии и големи фирми. Напоследък сред различни професионални групи се отчита все по-силна тенденция, показваща желанието  и нуждата за сдобиване с престижния сертификат.

Училища ЕВРОПА са доказали качеството на своето обучение през 20 годишната си история. Доказателство бе и официалното признаване на най-голямата верига за чуждоезиково обучение в Българи през 2011 г. за вътрешен изпитен център на Cambridge English Language Assessment.

Само през 2013 година 1 130 възпитаници на Училища ЕВРОПА взеха сертификати на Cambridge English Language Assessment!

Училища ЕВРОПА са отворени за хора от най-различни професионални групи и гилдии, като предлагат подготвителни курсове за различни сертификати според нивото на владеене на езика в удобно време, модерна база и професионални преподаватели. Никога не е късно да промениш живота си към по-добро, а понякога правилната стъпка не е никак трудна, просто трябва да я направиш.