Почти всички растения притежават способността да реагират на светлината, но само едноклетъчните водоросли хламидомонади (Chlamydomonas) притежават механизъм, сходен със зрителна система.

Всяко от тези водорасли е покрито с прозрачна обвивка, под която е разположено «окото» — червено пигментно петънце, съдържащо сложно химично съединение — белтъка родопсин. Родопсин, или зрителният пурпур, е основният зрителен пигмент в пръчиците в ретината на практически всички животни. Притежавайки изключителна светочувствителност, молекулата на родопсина се разпада под влияние на слънчевата светлина, което довежда до възникване на електрически сигнал и предизвиква възбуждане на зрителния нерв. Родопсинът, открит в хламидомонадите, позволява на тези водорасли да различават сенчестите участъци на водоема от добре осветените и да се преместват с помощта на чифт камшичета към максимално осветените от слънцето места.