Сред хората броят на левичарите е около 11%, но как стоят нещата при животните? Най-краткият отговор е – „Да“.

catpawsУчените са любопитни хора и някои от тях са провели наблюдения с цел да установят, има ли левичари сред косматите ни приятели. Вниманието на учените се съсредоточило основно върху котките, тъй като са най-лесни за наблюдение, а и както знаем си служат добре с предните лапи – дали за да си измъкнат нещо за ядене от чинията, дали да съборят нещо, което ги дразни от масата, или да те тупнат сутрин по главата, за да се събудиш.
Главната функция на предните крайници при животните е придвижването, а то е най-ефективно при еднаква работа и на двете лапи (ако говорим за животни с лапи, например).
Въпреки това, когато реши да си открадне нещо за хапване от масата или просто да събори нещо, едни котки почти винаги използват дясната лапа, а други – лявата. Но ако подобно действие е затруднено — например, целта е недостъпна от предпочитаната страна — животното с лекота превключва на «нелюбимата» лапа.
Освен това, голям процент от животните (сред котките, според експерти, около една четвърт) са амбидекстри, тоест служат си еднакво добре и с двете лапи.