Основно правило: Не се страхувайте от своите грешки.

Повече от половината хората на нашата планета говорят повече от един език. Това е достатъчно, за да ни убеди, че едноезичието е културно-цивилизационно, а не биологично следствие.

Затова, когато един възрастен човек не успява да се справи с овладяването на чужд език, причината не е в отсъствието на езикова дарба или някакви „езикови“ гени. Проблемът обикновено е в системата, по която се опитва да учи езика.

Стандартните методи за изучаване на чужд език в основата си използват подход, който не е променян от времето, когато Чарлз Дикенс, например, е изучавал латински език. Разликите между родния и чуждия език са в лексиката и граматиката. Традиционният подход гласи: научи и двете и ще знаеш езика. Има логика, нали?

Но проблемът е в това, че следвайки тази методика вие никога няма да „научите“ езика, защото той не е нещо, което може да се знае или да не се знае.

В действителност езикът е средство за общуване между хората, инструмент, а разберете ли това, вие ще премахнете основната пречка при овладяване на езика – така наречената „езикова бариера“.

Езикът не може да се научи със зазубряне, той просто трябва да се използва. Това правило е в основата на комуникативния подход в езиковото обучение, който няма алтернатива.

В самото начало на пътя на изучаване на езика акцентът трябва да пада върху общуването, а не върху детайлите. В това е ключовата разлика между двата подхода в изучаването на езика.

Безусловно, вие сте в правото си да искате да учите езика (преди да проговорите) до момента, когато ще можете на един дъх да кажете: „Прощавайте, уважаеми господине, бихте ли били така любезни да ми посочите местоположението на най-близкия санитарен възел?“, но и краткото „Извинете, къде е тоалетната?“ носи същия смисъл, без излишни думи.

Помислете малко – винаги ще ви простят непосредствеността, защото виждат, че се учите. Никой няма да ви се обиди, че правите грешки или, че сте имали „дързостта“ да го заговорите на родния му език.

Най-доброто, което можете да направите, когато започвате да учите език, е да признаете пред себе си, че грешките са задължителни и не трябва да се стараете всичко да бъде идеално.

За да стане още по-забавно, можете да си поставите норма, например, от не повече от 200 грешки на ден, но главното е да помните, че трябва всеки ден да практикувате и ползвате езика!

Следва продължение…