Учени успяха да докажат с помощта на експеримент, че възникването на речта сред древната човешка популация е било подпомогнато от процеса на направа на каменни оръдия, използвани за разрязване на трупове на убити животни.

dsc_2180Американски и британски археолози проведоха серия експерименти със студенти, обучавайки ги как да обработват камъни по технологията, използвана от представители на олдувайската култура, съществувала преди 2,7–1 млн. години. Задачата на участниците била да се удря с тежък кадър по камъни от базалт и кремък. 180 студенти били разделени на групи по пет – десет души, всяка от които с по един учител: от него знанията се предавали по веригата на другите. В хода на експеримента станало очевидно, че обучението с жестове и собствен пример е много по-малко ефективно, отколкото вербалната комуникация: при мълчалив обмен на знания в група оръдията на труда се получавали с по-лошо качество и били изготвяни в по-малко количество, в сравнение с групите, в които участниците използвали реч.

Освен това, с помощта на думи учителите можели да поправят грешките на своите ученици. С помощта на експеримента учените доказали, че за възникването на речта при древните хора е способствало използването на каменни оръдия за разрязване на трупове на животни, разказва Nature Communications.

tools1-olduvaiУчените дошли до извода, че олдувайските оръдия на труда са били изготвяни от австралопитеците и Homo erectus по твърде примитивен способ — без използване на думи, но потребността от каменни инструменти тласнала напред еволюцията на езика и обучението. Ашелската култура, възникнала преди 1,7 млн. години, вече не можела без използването на примитивен език.

Що се отнася до каменните оръдия на олдувайската култура, според учените, те носят следи от масово и систематично производство. Това означава, че са съществували стабилни практики за тяхното изготвяне и поправка. Авторите на изследването са уверени, че тези инструменти са били не само продукт, но и движеща сила на еволюцията на човека.