Онлайн обучението става все по-качествено, максимално достъпно и предпочитано от младото поколение. Дали не настъпва вече качествено нова ера в обучението?

services1Може ли ученик от Каспичан да научи чужд език или да „ходи“ на частни уроци във водещ езиков център, без да има база в родното му място? Не само е възможно, но и напоследък това се случва все по-често. Oнлайн подготовката за гимназии и университети, както и курсовете по чуждоезиково обучение пестят не само време, но и пари, а и имат предимството да са достъпни и в малките населени места, които априори са пренебрегнати от водещите фирми в сферата на образованинето, споделят специалисти от най-голямата чуждоезикова верига в България, Училища ЕВРОПА.
При онлайн практикумите, организирани от Училища ЕВРОПА, подготовката за матурата по английски език, например, излиза доста по-евтино, а качеството на услугата остава на същото високо ниво и освен това е достъпна за учениците в цяла България. Все повече ученици и родители започват да комбинират стандартните ЗИП и СИП в училище с онлайн курсове, споделят от Училища ЕВРОПА.

Онлайн курсовете са удобни са удобни по много причини. Освен че са достъпни и в най-затънтеното кътче на България, те са полезни и за живеещите в големите градове – защото пестят физическо време – човек не губи 1-2 часа в градския транспорт за отиване и връщане до мястото, където се провежда курсът, а при натоварения график на учениците от последните класове това е много важен фактор. Да не говорим, че на децата им остава повече свободно време, а те също имат нужда от такова.

Единственото условие да се запишеш е, да имаш компютър, камера и слушалки, и да се настаниш удобно вкъщи.

Не е за подценяване и възможността да се ползват онлайн материалите за самоподготовка или задачите за домашна работа.

Що се отнася до заплащането, освен че сумата за онлайн курсовете е скромна, обикновено има възможност за разделяне на таксата на две или три вноски.

Трябва да се има предвид, че през последните няколко години онлайн обучението се разви много, това не е вече разговор с учител по скайп или писма по пощата. Използваната специална програма от Училища ЕВРОПА, например, представлява комплекс от дистанционни уроци, включващи тестове, общуване в групи и контрол от страна на преподавателя. За тази цел се планира създаването на специално програмно обезпечение, което не само да контролира целия процес на обучение, но и да анализира поведението на учащите се с цел подобряване на съществуващите програми, в това число и на редовното образование. Активно се използва Виртуалната класна стая, която има много и разнообразни възможности – преподавателят може да пише в реално време на виртуалната дъска, да пуска предварително подготвени слайдове и упражнения.

Основен приоритет на практикумите за матурите, организирани от Училища ЕВРОПА е подобряване на качеството на знанията, получени в училище. Предполага се, че създадената онлайн система ще помогне на учениците да усвояват по-добре материала и да затвърдят наученото. Проектът вече се радва на голяма популярност в страната.