Учени в различни области се обединиха в опит да разработят модел на «перфектната буря», която е способна да унищожи световната икономика и човешката цивилизация.

civilization-collapseНерационалната експлоатация на природните ресурси и неравномерното разпределение на доходите може да доведат до печални последствия за цялото човечество. Изводът е на специалисти от Центъра за космически полети Годард на НАСА, които се събрали с идеята да изяснят, действително ли човешката история се състои от периоди на стремителен възход, сменящи се с внезапна катастрофа, след което настъпва отново епоха на бавно натрупване на сили за следващ скок.

Проектът се основава на модела HANDY (Human And Nature Dynamical) на приложния математик Сафа Мотешари от Националния център за социоекологичен синтез в САЩ, в който изследователи от различни области, изучаващи природата и обществото се опитват да слеят в едно своите знания и методи. Засега експертите от Центъра са установили, че дори и най-напредналите цивилизации в човешката история не са застраховани от катастрофа.

Следващата крачка на учените са състои в това, да бъде изяснено, какви параметри на динамичните отношения между човека и природата са довели до колапса. Специалистите стигнали до пет основни фактори на риска: население, климат, вода, селско стопанство, енергия.

Оказало се, че катастрофата става неминуема, когато тези фактори със съвместни усилия доведат до две явления (наблюдавани и днес, междувпрочем) — използването на природни ресурси с темпове, които превишават по скорост тяхното естествено възпроизводство и силната икономическа стратификация на обществото по вертикала, тоест на елит (богати) и маса (обикновени хора). В продължение на пет хиляди години именно това е предхождало гибелта на империите, макар че непосредствените причини може да са били и други (например, нахлуване на варвари).

Специалистите от Центъра Годард не са съгласни с гледната точка, че подобна катастрофа не може да се случи в ерата на научно-промишлената революция. От една страна, наистина се увеличава ефективността на използване на ресурсите, но в същото време нараства и тяхното потребление на глава от населението, а затова се повишава и техният добив. И първото не компенсира второто: за последните две столетия ръстът на производителност на селското стопанство и промишлеността е бил обусловен не толкова от коефициента на полезно действие на използваните технологии, колкото от нарасналите добиви на ресурси.

Американските изследователи изготвили няколко варианта за развитие на цивилизацията, основавайки се на текущото състояние на нещата. Според единия вариант рано или късно «елитите» ще отхапят за себе си толкова голямо парче от „баницата“, че масите ще започнат да гладуват и обществото ще загине, просто защото не достига работна ръка за производство на нужното количество продукти. И това е в случай че човечеството потребява умерено природните ресурси.

Друг вариант предвижда, че ние ще продължим неудържимото плячкосване на даровете на природата, опитвайки се да удовлетворим нуждите и на последния бедняк, което ще ни доведе до същия печален финал.

Същността е в това, че и в двата варианта масите ще пострадат първи, докато «елитите» първоначално няма да забележат промяната към по-лошо. Вероятно ще се появят активисти и опозиционери, които ще поискат от свръхбогатите и от правителствата решителни действия, но никой няма да им обърне внимание. А когато катастрофата достигне и тях, вече ще бъде късно да се предприема каквото и да било.

Може ли да се стабилизира обществото и да се предотврати катастрофата? Според учените, може. За тази цел трябва да се намали икономическото неравенство и да се намали натиска върху планетата, като се премине към възобновяеми източници на енергия и се обуздае ръстът на населението. С други думи трябва не само да потребяваме толкова, колкото произвежда природата, но и да разпределяме справедливо ресурсите.

Източник:  The Guardian.