Откриха факторите, дали тласък на неолитната революция

1_largeУчени изброиха вероятните фактори, които са били необходими за възникване на селското стопанство през неолита.

С помощта на специални модели археолози успяха да съставят описание на древното общество, в което би могло да се зароди селско стопанство. Пълният текст на статията на учените може да бъде прочетен в списание PNAS.

Неолитната революция е преход на обществото на ловци и събирачи към общество, занимаващо се със селско стопанство. Това е бил особено важен етап в развитието на човечеството, но учените и досега спорят, как именно е протекъл този преход. Група изследователи построи специален модел на това преходно общество и изясни, кои фактори може да са играли ключова роля при зараждането на земеделието.

Изяснило се, че селското стопанство най-вероятно е възникнало в консервативни, неголеми по численост и притежаващи ясна социална йерархия общества. Важен фактор е бил и наличието на обичаи, които са гарантирали на хората право на владение на собствеността.

Колкото и странно да изглежда, но продуктивността на земеделието не се е явявало ключов фактор за неговото развитие — авторите на статията твърдят, че тя може да не е била с по-висока ефективност от събирачеството и лова.