Още в праисторическото минало първите древни астрономи, за облекчаване на ориентацията по звездното небе, а и за по-лесно запомняне, са групирали звезди в различни фигури, наречени съзвездия.

Австралийските аборигени са уподобявали съзвездието Южен кръст на опосум, покатерил се на дърво, гонен от зъл дух (мъглявината „Торба с въглища“).

В действителност, звездите от едно съзвездие се намират на огромно разстояние една от друга, но за човешкото око те са били част от една схематична фигура, в която най-ярките звезди са свързани с мислени линии.

Най-древни са зодиакалните съзвездия, дошли до нас от цивилизацията на шумерите. Свои небесни карти са създавали и китайци, индуси и гърци. Основа на съвременната астрономическа карта са 48 съзвездия, определени от Клавдий Птолемей в труда му «Алмагест». Птолемеевите съзвездия носят названия на митологични герои и животни. В съзвездието Херакъл се намира е разположен апексът – въображаемата точка, където се върти Слънцето с всички планети, а в съзвездието Стрелец се намира центърът на нашата Галактика, скрит от нас от междузвездния прах.

В 1603 година астрономът Байер предложил звездите да се обозначават с буквите от гръцката азбука според намаляването на видимия им блясък: α (алфа), β (бета), γ (гама), δ (делта), ε (епсилон) и т.н.

В 1677 година астрономът Едмънд Халей (същият, който предсказал появата на кометата, наречена по-късно на негово име през 1758 .) описал около 350 звезди на южното небе, обединявайки ги в едно съзведие. Френският астроном Никола Луи дьо Лакай по време на експедиция до нос Добра надежда предложил названия на 14 нови съзвездия с доста странни имена: Скулптор, Печка, Часовник, Мрежа, Резец, Живописец, Компас, Помпа, Октант, Телескоп, Микроскоп. И 14-те нови съзвездия се използват и до днес от астрономите.

В края на XVIII век небето се оказало пренаселено, тъй като всеки астроном искал да добави ново съзвездие. Чак в 1934 година Международният астрономически съюз установил точния брой (88) и границите на съзвездията. Най-голямото е Хидра с една ярка звезда Алфард, а най-малкото – популярният Южен Кръст.