frog-riding-beetle-hendy-mp-1При скок от самолет, преди да отвори парашута, човек пада със скорост около 50 м/сек. Като силата на тежестта се уравновесява от съпротивлението на въздуха. При насекомите, поради малките им размери, съотношението на площта на повърхността към масата е 100–1000 пъти по-голямо. Затова равновесието между силата на тежестта и съпротивлението на въздуха настъпва при много по-ниска скорост на падане — от порядъка на 1 м/сек. Такова падане не може да предизвика увреждания.