С две думи казано, запасите от злато на нашата планета не са големи, а освен това то е играло ролята на разменно средство в продължение на хилядолетия.

index Още доводи: златото не е подложено на корозия, не се износва, красиво е, лесно се обработва, компактно е и е трудно да бъде фалшифицирано. Поради тези причини то е станало удобен еквивалент на стойността на другите стоки, тоест превърнало се е в пари.

Но благосъстоянието на човечеството е нараствало по-бързо от златните запаси, затова и покупателната способност на златото постепенно се увеличавала. Само златната треска и някои други особени обстоятелства от време на време са подбивали цената на скъпоценния метал. Например, когато конкистадорите докарали в Испания огромно количество злато от Америка, всички цени в страната подскочили и тя се потопила за дълго в икономическа криза.

Ако златото и днес бе останало всеобщ еквивалент на стойността, то цената му би станала чудовищна. Но в XX век основните световни валути бяха отвързани от златото и сега то е само един от активите на финансовия пазар, като стойността му се колебае в зависимост от конюнктурата. Долната граница се поддържа от търсенето от страна на бижутери и други промишлени отрасли, а горната е ограничена от стойността на добивания скъпоценен метал.

Между другото, огромни запаси злато се съдържат в морската вода, но засега извличането му от нея е напълно нерентабилно.