Екипът на американската телевизия MSNBC, отразяващ събитията на египетския площад „Тахрир“, се натъкна на смразяващо кръвта знамение – конник от Апокалипсиса. Уникалните кадри на неоновия ездач, възседнал пламтящ кон, носещ се над хората обиколиха света, пораждайки най-разнопосочни коментари.

Привидението се появява зад тълпата, хвърляща камъни срещу органите на реда в Кайро. Минава в лек тръс и след няколко метра се издига във въздуха и се разтваря в него.

Тв репортерите, командировани в една от най-горещите точки на света, били изумени, когато зърнали уловеното на лентата. Те няколко пъти са преглеждали кадрите, но няма грешка – призракът стои там.
Появата на огнения ездач съвпадна с момента, когато мародери влязоха в музея на Кайро и оскверниха мумии на няколко хиляди години. Според една от версиите това е фараон, слязъл от Небесното царство, чийто покой е бил нарушен. Религиозни водачи обаче са на мнение, че конникът е знамение за Апокалипсиса.

В Откровението от свети Йоан се посочва период, известен като Голямата скръб – Сатанинския гняв. Той започва с разбиването от Агнеца на седемте печата, с които е запечатана тайнствена книга:

„И видях в десницата на Оногова, Който седеше на престола, книга, написана отвътре и отвън, запечатана със седем печата.

И видях силен Ангел, който викаше с висок глас: кой е достоен да разгърне книгата и да снеме печатите й?

Откровение на Свети Иоана Богослова, глава Пета

„И видях, когато Агнецът сне един от седемте печата, и чух едно от четирите животни да говори като с глас на гръмотевица: дойди и гледай!

2. И видях, и ето бял кон, и на него ездач с лък; и даден му бе венец, и той излезе като победител, за да победи.

3. А когато сне втория печат, чух второто животно да говори: дойди и гледай!

4. И излезе друг кон, риж; и на ездача му бе дадено да отнеме мира от земята, та човеците един други да се убиват; и даден му бе голям меч.

5. А когато сне третия печат, чух третото животно да говори: дойди и гледай! И видях, ето вран кон, и върху него ездач с къпони в ръка.

6. И чух глас среди четирите животни, който говореше: хиникс жито за динарий, и три хиникса ечемик за динарий; ала дървеното масло и виното да не повредиш.

7. А когато сне четвъртия печат, чух гласа на четвъртото животно да говори: дойди и гледай!

8. И видях, и ето сив кон, и върху него ездач, чието име беше смърт; и адът следваше подире му; и им се даде власт над четвъртата част на земята — да умъртвяват с меч и глад, с мор и със земни зверове.

Откровение на Свети Иоана Богослова, глава Шеста

Кадрите, които обиколиха света на пожар, предизвикаха истинска политическа и религиозна дискусия. Коментарите са най-разнопосочни, от фалшификация до декларации от сорта „Църквата все още държи здраво своето стадо и не пуска в кошарата Антихриста“. Някои привеждат и икономически доказателства като поскъпването на пшеницата със 114%, което стои в основа на гладната революция в Африка.

Финалът на глава шеста завършва с разбиването на шестия печат и не е особено оптимистичен:

И видях, когато сне шестия печат, и ето, стана голям трус, и слънцето стана черно като струнено вретище, и месечината стана като кръв;

13. звездите пък небесни паднаха на земята, както смоковница, разлюляна от силен вятър, хвърля незрелите си смокини;

14. и небето се дръпна и се нави като свитък, и всяка планина и остров се отместиха от местата си;

15. и земни царе, и велможи, и богати, и хилядоначалници, и силни, и всеки роб и свободник се скриха в пещери и планински скали,

16. казвайки на планините и на скалите: паднете върху нас и скрийте ни от лицето на Оногова, Който седи на престола, и от гнева на Агнеца, защото дойде великият ден на гнева Му, и кой може устоя?”

Откровение на Свети Иоана Богослова, глава Шеста

Въпросите са повече от отговорите: дали кадрите са истински или става дума за фалшификация, дали това е конник от Апокалипсиса, дали е четвъртият или първият, защо се появява в Египет и т.н. Вероятно записите ща бъдат детайлно изследвани и тогава ще може да се каже нещо повече и по-категорично.