Хевсурите са малка етническа група в Северна Грузия и в южните части на Чечня, за чиито произход се носят различни легенди.

Снимка на хевсури от 1890 г.

Според една от тях, записана от Арнолд Зисерман, участник в кавказките походи през XIX век, хевсурите са потомци на кръстоносци, заблудили се по време на един поход в местните планини и останали да живеят тук. Според Зисерман традиционният кръст, отличаващ хевсурската орнаментика от всички останали в региона, е ясен знак за произхода на хевсурите от кръстоносци. Според историческите извори, кръстоносци действително са помагали на грузинските царе да се справят с нашествието на монголите в Кавказ през XIII век. Друга версия гласи, че именно хевсурските жени са били амазонките, за които знаем от гръцката митилогия. И тук етнографи-любители се основават на исторически извори – в случая на гръцкия историк и географ Страбон (63 г. пр. Хр – 24 г.), който пише:“Амазонките живеят в съседство с гаргарейците в северните предпланини на Кавказ, които се наричат Керавнийски”), както и на разкопките от края на XIX век на немския археолог Фридрих Байерн. Последният разкопал в Хевсурия погребения на жени, в които имало оръжия и конски сбруи, след което заявил, че е открил амазонките. Аргументите и на двете теории са доста слабички, а според сериозната наука все още няма яснота откъде са дошли хевсурите.

Градът-крепост Шатили

Няколко неща привличат вниманието, ако посетите Хевсурия. Едното от тях са многобройните каменни пирамиди край пътищата. От пирамидите се показва тръба, от която се лее вода, а към всяка пирамида-чешма има добавени в по-ново време мемориални плочи със снимки на починали хора. Местните обясняват, че за хевсурите водата е много важна и затова, в памет на починалите, те търсят нови извори и правят нови и нови чешми. А за да поменеш паметта на някой човек, е достатъчно да отпиеш глътка вода от чешмата.

Една от тайнствените хевсурски пиктограми.

Архитектурата на хевсурите също е забележителна – къщите приличат на малки крепости, изградени от камък. По стените на тези къщи-крепости се намира и другата загадка на хевсурите – пиктограми, издълбани в каменните плочи. На много от тях може да се различи изображението на ръка, но на повечето се виждат непонятни четирикраки същества с кръст вместо глава. Днес, в XXI век, дори и местните не знаят какво означават тези пиктограми. Известно е само, че подобни изображения се срещат и в чеченските крепости и стари къщи.