Езикова Гимназия „Пловдив“ е създадена през 1958 година като Смесена гимназия с преподаване на английски език, поради което и до днес е по-известна като „английската гимназия“. В България тя е сред първите учебни заведения от този тип, възникнали от потребността да се създават високо образовани кадри по западен език. В 1983 г. са открити класове с интензивно изучаване на немски и френски език. През 1991 г. паралелките с профил „Френски език“ се отделят в самостоятелна езикова гимназия, като в комплекса на Гимназия с преподаване на западни езици (днес – Езикова Гимназия „Пловдив“) остават профилите „Английски език“ и „Немски език“. От 1976 г. училището се помещава в новопостроената сграда на бул. „България“ №123.

Вече половин век гимназията е средище на интензивен интелектуален растеж и кипяща дейност и се е утвърдила като един от най-авторитетните учебни центрове в страната, а известността й е преминала границите на родината ни.

Езикова гимназия „Пловдив“ е сред малкото учебни заведения в страната, асоциирани към ЮНЕСКО. В настоящия момент в училището се обучават над 1300 ученици, разпределени в 50 паралелки, като във всяка от петте учебни степени (от VІІІ до ХІІ клас) има по четири паралелки в профил „Немски език“ и по 6 – в профил „Английски език“. В профил „Английски език“, редом с утвърдените държавни стандарти за чуждоезиково обучение, са застъпени и различни нива от системите на Кеймбридж
(FCE – http://www.cambridgeesol.org/exams/fce.htm,
CAE – http://www.cambridgeesol.org/exams/cae.htm,
CPE – http://www.cambridgeesol.org/exams/cpe.htm), както и възможности за учениците още по време на престоя им в гимназията да печелят стипендии на различни фондации за обучение в целия свят. От осем години Езикова гимназия „Пловдив“ е изпитен център в Пазарджищка област за придобиване на сертификати на Кеймбридж.

В профил „Немски език“ са включени всички нива на най-съвременните немски програми за чуждоезиково обучение. Призовите места на олимпиадите по немски език, организирани от Посолството на ФРГ и МОН, са доказателство за впечатляващите академични изяви на възпитаниците и от този профил. С решение на Конференцията на министрите на културата на ФРГ от 2001 г. Езикова гимназия „Пловдив“ е определена като училище, имащо права да подготвя ученици за придобиване на Немска езикова диплома ІІ степен (Deutsche Sprachdiplom II – http://www.deutschessprachdiplom.de/ ). Всяка година випуските успяват да съхранят тази традиция и да получат езиковите си дипломи, даващи им право да продължат обучението си във висши учебни заведения в Германия без полагане на други изпити.

Над 95 на сто от зрелостниците на Езикова гимназия „Пловдив“ продължават обучението си във висши учебни заведения непосредствено след завършване на средното си образование. Благодарение на изключителното си представяне на международно признати изпити (TOEFL , SAT – , DSD, Test DAF и др.) голяма част от тях продължават образованието си в световноизвестни колежи в САЩ, Великобритания, Германия, Швейцария, като нерядко получават пълни или частични стипендии от учебните заведения.

В настоящия момент в училището се обучават над 1300 ученици, разпределени в 50 паралелки, като във всяка от петте учебни степени (от VІІІ до ХІІ клас) има по четири паралелки в профил „Немски език“ и по 6 – в профил „Английски език“.

Профилите в гимназията са както следва:

І профилиращ предмет: І чужд език ( английски/немски ) се изучава през
* целия курс на обучение.

ІІ профилиращ предмет: ІІ чужд език немски/английски ) – от ІХ до ХІІ
* клас, с интензивно обучение в ХІ и ХІІ клас.

ІІІ профилиращ предмет: по избор на учениците, в зависимост от
* възможностите на училището – с по пет учебни часа седмично в ХІІ клас.