Езикова гимназия “Иван Вазов”- гр.Пловдив е създадена през 1958 година. Вече пет десeтилетия гимназията e едно от водещите и най-авторитетни учебни заведения в цяла България. Признание  за високото равнище гимназията са и многото  награди, получени през годините. Във връзка с 45 годишнината на гимназията Общински съвет – Пловдив, със свое решение от 15.05.2003г., удостоява Езикова гимназия „Иван Вазов” с Почетния знак на град Пловдив. През 2006 година отново Общинския съвет – Пловдив удостоява Езикова гимназия „Иван Вазов” с Почетния знак на града, за особени заслуги към образователното дело в Пловдив. През 2002 година Министерството на образованието и науката награждава гимназията за дългогодишната си и високопрофесионална дейност в системата на народната просвета с почетно отличие „Неофит Рилски”.

Приемът в гимназията се извършва след VІІ клас, като срокът на обучение е пет години. В момента в училището се обучават 1100 ученици, от VІІІ /подготвителен/ до ХІІ клас. Във всяка степен има по 2 паралелки с профил „Испански език”, 2 паралелки с профил „Английски език”, 2 паралелки с профил „Немски език”, 1 паралелка с профил „Италиански език”, 1 паралелка с профил „Френски език”.

За учебната 2009/2010 година в VIII подготвителен клас бяха приети 243 ученика в профилирани паралелки с интензивно изучаване на следните чужди езици ( по избор):
• АНГЛИЙСКИ ЕЗИК- 2 паралелки
• ИСПАНСКИ ЕЗИК- 2 паралелки
• НЕМСКИ ЕЗИК- 2 паралелки
• ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК- 2 паралелки
• ФРЕНСКИ ЕЗИК- 1 паралелка

( 50% момичета, 50% момчета)

Профилиращият чужд език – испански, италиански, английски, френски и немски се изучава с общ хорариум от 1837 часа, намиращ отражение в дипломата за средно образование.
Вторият профилиращ предмет е руски език с хорариум от 623 часа. На учениците се дава възможност да изучават и трети чужд език по избор.
Високото ниво на общообразователната подготовка и знанията по чужди езици дава възможност на учениците да положат изпити за TOEFL и SAT по английски език, за DELF по френски език, за DELE по испански език и Шпрайх диплом по немски език.

Профил „Испански език”- от 1999 година гимназията е включена в споразумението за билингвално обучение между Министерството на образованието, културата и спорта на Кралство Испания и Министерството на образовнието и науката на Република България, според което нашите ученици получават и испанска диплома за средно образование. Обучението се осъществява от висококвалифицирани, испански и български учители, и се ползват нови, модерни и качествени учебници, издадени в Испания. Още по време на престоя си в гимназията, учениците успешно се представят на изпитите DELE и получават международен сертификат. Всяка година се провеждат национални и международни конкурси на испански език, театър на испански език. За своето отлично обучение по испански език учениците получават стипендии от Испанското правителство в размер на 600 евро. Ежегодно се осъществяват и образователни пътувания до Испания, с любезното съдействие на Община Мадрид.

Профил „Италиански език” – от 2006 година гимназията е включена в Споразумението, подписано от България и Италия в областта на образованието.На основата на българската диплома посолството на Италия ще издава на учениците ни официален документ, осигуряващ достъп до италианските висши училища, при условията валидни за италианските студенти с освобождаване от изпит по италиански език. Всяка учебна година гимназията получава дарения от учебници, художествена литература, помагала от правителството на Италия, а на учениците се осигуряват и стипендии за летни курсове в Италия. Организират се и езикови практики до Италия.

Профил „Английски език” – обучението се осъществява по нови и модерни учебници, издадени в Англия. В обучението са застъпени и различни нива от системите на Кембридж, което дава възможност на учениците да се явяват на изпити за придобиване на Кембридж сертификати. С лекота учениците ни покриват и международно признатите изпити за владеене на английски език TOEFL , SAT І, SAT ІІ. Гимназията активно работи с фондация Фулбрайт за обмен на учители. Благодарение на любезното съдействие на английската фондация SOL /за страни от Източна Европа/, нашите ученици имат възможност да участват в летни езикови курсове или езикова практика в Англия.

Профил „Немски език” – в обучението са застъпени всички съвременни немски системи за чуждоезиково обучение. Работи се в тясно сътрудничество с Гьоте институт-София, Култур контакт-Австрия, Посолството на Германия. Без проблеми учениците покриват нивата по немски език – DSH , Test DAF – за обучение в университетите в Германия. От 1998 година гимназията работи със Сдружение „Младеж за разбирателство”и така се дава възможност на ученици от девети и десети клас, след конкурс, да живеят и се обучават в Германия. От тази година Сдружението предлага възможност за едногодишно обучение и във Франция, САЩ, Австрия, Белгия, Аржентина и Чили.

Профил „Френски език” – в обучението по френски език са въведени нови, съвременни френски системи за обучение. Благодарение на това, учениците ни покриват с лекота нивата на изпита DELF и получават международно признати сертификати. Активно се работи с Френския Културен Институт – София, Алианс Франсез – Пловдив. През 1999-2003 година се работи по проект – „ Je parle francais et toi ?” за побратимявате между български, френски, ирландски и сенегалски ученици, под патронажа на две асоциации A . F . A . L . и A . D . I . F . L . O . R .

Вече десет години по договореност с Държавния институт по руски език “Пушкин”- гр.Москва в гимназията се провеждат изпити за получаване на международни сертификати за владеене на руски език – “Прагово равнище” и “Руски език за делово общуване”. Гимназията е включена в Националната мрежа от училища – бази за обучението по руски език в България. Въпреки че, руски език се изучава като втори, успехите на нашите ученици на национални, международни олимпиади и конкурси са много големи. На традиционно провеждащият се в Москва фестивал на руския език, между български, руски и френски ученици, възпитаниците на гимназията са абсолютни шампиони. Години наред наши ученици са в ядрото на националния отбор по руски език, представляващ страната ни на Международния фестивал в Москва.

Езикова гимназия “Иван Вазов” е горда с това, че почти всичките й, над 7300, възпитаници са част от интелектуалния елит на България, Почти 100% след завършването на средното си образование продължават обучението си в престижни висши учебни заведения в страната и чужбина. Благодарение на солидната си подготовка по чужди езици и всички общообразователни дисциплини, нашите зрелостници получават стипендии от университети в САЩ, Испания, Италия, Германия, Холандия, Великобритания, Франция, Русия.

С облик на съвременен езиков комплекс гимназията притежава функционална централна сграда, с добре поддържани класни стаи, три компютърни зали, мултимедиен център, физкултурен салон, фитнес зала, спортни площадки и прекрасен парк за отдих, създаван и поддържан повече от тридесет и пет години от учениците ни.

Учениците имат възможност да развиват творческите си заложби в разнообразни извънкласни форми и секции – вокална група, изобразително изкуство, клуб „Дебати”.

Многобройни са спортните отличия на гимназията, завоювани от отборите ни по футбол, волейбол, баскетбол, шахмат, картинг заедно с вдъхновяващата подкрепа на прекрасните ни мажоретки. Наши възпитаници са републикански, балкански, европейски и световни шампиони по академично гребане, ски алпийски дисциплини, спортна аеробика, тенис на маса, спортни танци, карате и други.  Библиотеката предлага на многобройните си читатели разнообразни енциклопедии, речници, помагала, както и художествена литература в библиотечен фонд от 11000 тома, като над 3500 тома е литературата по чуждите езици, които се изучават в гимназията. Към гимназията има и общежитие, в което са настанени учениците, живеещи извън Пловдив.