Международен изследователски екип обяви за откриването на неоспорими свидетелства за заселването на Америка от европейски племена 10 хиляди години преди преселническата вълна от Сибир, достигнала Новия свят през замръзналия Берингов проток.

Пътят на европейците по заледения Атлантически океан.

Дерин Лауери от университета Делауер в САЩ откри каменни оръдия на труда на възраст 19–26 хиляди години на пет места по източното крайбрежие на САЩ. Три от находките са били на полуостров Делмарва в щата Мериленд, една — в Пенсилвания и още една – във Вирджиния. Шестата находка била дело на рибари, ловували миди на 100 км от брега с помощта на драга. Явно в доисторически времена там е било суша.

Загадъчно сходство на някои оръдия на труда, намерени по източното крайбрежие на САЩ и отнасяни към по-късно време, и европейски инструменти е отбелязвано и по-рано. Но американските находки до момента бяха на възраст около 15 хиляди години, а по това време производството на подобни артефакти в Европа (има се предвид солютрейската култура във Франция и Испания) отдавна е прекратено. Затова и повечето археолози отричаха каквато и да е връзка между тях.

Новите открития потвърждават първоначалните подозрения: западноевропейските технологии все пак са намерили път до Северна Америка.

Нещо повече, химически анализ на каменно сечиво в «европейски» стил, намерено във Вирджиния още в 1971 година, показа, че то е направено от френски кремък.

Находките на Лауери и рибарите бяха проучени от Денис Станфорд от Смитсониън институт във Вашингтон  и Брус Брадли от университета Ексетър във Великобритания. Изводите им са, че е напълно възможно древните европейци да са се добрали до Америка отчасти по леда, отчасти плавайки с лодки. Своите съображения те излагат в книгата «През Атлантическия лед» (Across Atlantic Ice), която току що излезе от печат.

Авторите отбелязват, че в онези времена — в пика на ледниковия период — Северният Атлантик е бил покрит с лед практически целогодишно. А на границата между леда и океана е кипял живот, и древните хора са могли да ловуват тюлени, морски птици, в това число и изчезналите безкрили гмурци, да не говорим за рибата. Така полека-лека, незабелязано и за себе си хората се добрали до Новия свят.

Още един аргумент в полза на европейския произход на откритите оръдия на труда се заключава в следното: първите признаци на човешка дейност в североизточен Сибир и Аляска се повяват едва преди 15 хиляди години.

Няма нищо удивително в това, че впоследствие първите заселници на Новия свят са отстъпили мястото си на историческата сцена на азиатците. Времевият прозорец, направил възможно преселението от Европа, се задържал едва 4 500 години, докато пътят през Беринговия проток просъществувал около 15 хилядолетия. При това последните две трети от въпросния период се характеризирали с приятен климат, способстващ преселението на големи маси хора.

И още един довод. В ДНК на някои северни групи коренни американци са открити генетични маркери, които не се срещат в народите от североизточна Азия, но са характерни за западноевропейците. В ДНК, извлечена от останки на индианец, живял на полуостров Флорида преди 8 хиляди години, бе открит особено голям процент такива маркери. Освен това, редица коренни народи на Северна Америка говорят на езици, които нямат родство с другите индиански езикови групи.

Авторите посочват и факта,че значителна част от територията, на която биха могли да се заселят носителите на солютрейската култура в Америка, сега е скрита от океана.

Източник: The Independent.