Учени съставиха карта на реките, които някога са протичали през територията на пустинята Сахара, в търсене на отговора за пътищата, по които първите представители на Homo sapiens са можели най-лесно да напуснат Африка, за да се разселят по целия свят.

Резултатите от изследването, проведено от британски специалисти от Университета Хъл (University of Hull), са публикувани в списание PLOS ONE.

Северна Африка е представлявала за древните хора своеобразна „врата” към останалия свят. Днес в по-голямата си част тя е пустинен и безводен регион, който трудно може да бъде преодолян от малки и зле екипирани групи хора. Но в далечното минало, преди около 100-130 хиляди години, когато според някои учени е започнала първата миграционна вълна на Homo sapiens от Африка, климатът е бил друг и в Сахара са падали повече валежи.

Авторите на статията, изхождайки от няколко климатични модела и от особености на релефа, изчислили по какви маршурти е възможно в Сахара да са текли реки и що за реки са били те. Изследователите трябвало да се опират основно на теоретични съображения: руслата на реките от тази епоха отдавна са засипани с пясък и е практически невъзможно да бъдат открити следи от тях.

Било изяснено, че в Сахара са съществували като минимум три големи речни системи, вливащи се в Средиземно море. Две от тях, наречени Сахаби и Куфрах, са протичали в източната част на региона, а още една, Ирхархар, в западната част. Ирхархар е била сезонна, пресъхваща река и е била пълноводна само по време на дъждовния сезон (около 3 месеца), а Сахаби и Куфрах се текли постоянно.

Според учените, древните хора са мигрирали основно по течението на река Ирхархар, въпреки че е била пресъхваща. Ирхархар е представлявала най-удобния „път”, водещ до средиземноморското крайбрежие с мек и влажен климат. Сахаби и Куфрах са можели да отведат Homo sapiens само до по-безводни участъци от Средиземноморието.

Авторите на изследването наричат реките в Сахара «зелени коридори»: по техните брегове хората са можели да намерят растителност и животни, необходими за прехраната им. В противен случай Homo sapiens би могъл и да не успее да преодолее Сахара, оставайки в Африка завинаги.